Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tin tức Thành Phố
Ngày 26/10, UBND thành phố Bà Rịa sơ kết thực hiện phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, thí điểm tại phường Phước Hiệp năm 2017; và triển khai nhiệm vụ trên địa bàn các phường trung tâm thành phố giai đoạn 2018 – 2020.
Ngày 31/10, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tổ chức cuộc họp giao ban với thường trực HĐND – UBND; các chi đảng bộ trực thuộc, các phòng ban, đoàn thể thành phố và lãnh đạo UBND các phường - xã để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ tháng 10, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2018.
Sáng ngày 01/11, Thường trực HĐND thành phố triệu tập phiên họp mở rộng để chuẩn bị việc tổ chức kỳ họp thứ 9 sắp tới
Ngày 26/10, UBND thành phố Bà Rịa sơ kết thực hiện phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, thí điểm tại phường Phước Hiệp năm 2017; và triển khai nhiệm vụ trên địa bàn các phường trung tâm thành phố giai đoạn 2018 – 2020.
Ngày 24/10, Hội nông dân thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) năm 2018 và triển khai phương hướng thực hiện phong trào thi đua NDSXKDG năm 2019.
Hiển thị 1 - 5 of 2.141 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 429