Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Hoạt động xã-phường
Giải bóng chuyền Phường Phước Hưng mở rộng mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 vừa diễn ra trong 02 ngày 20 và 21/01