Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tin tức Thành Phố
Chiều ngày 11/11,Hội đồng nhân dân thị xã khóa III tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 4 để xem xét, quyết định về phương án đặt tên đường trên địa bàn thị xã giai đoạn II và điều chỉnh qui hoạch xây dựng thị xã Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2025.
Ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Trình, Bí thư Thị ủy Bà Rịa chủ trì cuộc họp giao ban các Chi đảng bộ cơ sở để nghe các Chi đảng bộ báo cáo tình hình hoạt động và triển khai công tác đánh giá và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2010; Tổng kết 04 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thống nhất về chế độ báo cáo theo định kỳ.
Sáng 4/11, Ban chỉ đạo chương trình xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục thị xã Bà Rịa tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bà Trần Thị Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh BRVT; Ông Võ Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND thị xã đến dự.
Chi cục thống kê thị xã Bà Rịa vừa ban hành Thông báo số 93/TB.CCTK ngày 02/11/2010, thành lập Chi cục Thống kê và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thống kê.
Ngày 28/10, ông Phạm Chí Lợi, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10/2010.
Hiển thị 2.016 - 2.020 of 2.106 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 422