THÀNH PHỐ BÀ RỊA THÀNH PHỐ BÀ RỊA

UBND CÁC XÃ/PHƯỜNG UBND CÁC XÃ/PHƯỜNG

Xã Hòa Long

Địa chỉ : UBND xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.

Điện thoại:  (0254)3.826.578; Fax:  (0254)3.826.578. Email: hoalong@baria.baria-vungtau.gov.vn.

Sơ lược lịch sử hình thành của xã Hòa Long :

Thực hiện nghị định số 83/CP-CP của Chính phủ ngày 27/6/2005 thành lập phường, xã mới thuộc thị xã Bà Rịa.

- Địa lý:

1. Vị trí địa lý:

+ Phía bắc giáp huyện Châu Đức

+ Phía nam giáp phường Long Tâm

+ Phía đông giáp xã long Phước

+ Phía Tây giáp xã Tân Hưng và phường Phước Hưng

+ Địa hình gồm: Đồng Bằng

+ Khí hậu: nhiệt đới gió mùa

+ Đất đai: Đất nông nghiệp 1195.09ha chiếm tỷ lệ 78.91%, đất phi nông nghiệp 304.59ha trong đó đất ở 113.39 và đất chuyên dùng 173.81ha.

+ Diện tích: 620,68ha

+ Dân số: 1582hộ/6944 nhân khẩu

Kinh tế- VHXH - Quy hoạch :

a/ Kinh tế :

Tổng doanh thu Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ, thương mại-dịch vụ vận tải tăng 22% so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp tăng 0,1% so với cùng kỳ, ngư nghiệp: diện tích 9,4ha, sản lượng 37,2 tấn đạt 101,5%KH.

Tài chính ngân sách luôn thực hiện thu, chi đúng theo qui định. Năm 2012, tổng thu ngân sách 13tỷ 881.877.649đ/11.063.039.000đ đạt 125% tồng chi 12tỷ 947.921.824đ/11tỷ 475.965.000đ đạt 112,8%.

b/Văn hóa xã hội :

Về giáo dục: tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, xã có 01 trường THCS và 02 trường tiểu học, kết quả năm học 2011-2012 tỷ lệ lên lớp thẳng khối THCS 608/651 đạt 93,4% (tăng 1,6%) tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp thẳng 1.208/1.220 đạt 98,37% (tăng 0,11%).

Văn hóa thông tin và đài truyền thanh xã đảm bảo tốt công tác phổ biến, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà Nước, tot63 chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT. Mức hưởng thụ văn hóa trên toàn xã là 41lần/người/năm, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên là 32%, giữ vững cơ quan danh hiệu văn minh năm 2012. Bình xét chọn 2.932 hộ gia đình văn hóa năm 2012.

Công tác chính sách xã hội luôn thực hiện tốt, nhận cấp phát chế độ cho các đối tượng chính sách đầy đủ đúng quy định. Giải quyết việc làm cho 590/590 người đạt 100%KH, trong đó giải quyết việc làm mới cho288/288 ngừi lao động đạt 100%KH.

Y tế ở xã có 01 trạm y tế duy trì thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân và triển khai công tác thực hiện chuẩn y tế Quốc tế theo chuẩn mới 2012 của Bộ y tế

c/ Quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội:

Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường đến năm 2020 đã được phê duyệt theo quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 18/04/2012; quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư phía Bắc đã được UBND thành Phố Bà Rịa phê duyệt theo quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 11/09/2012; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 05 năm kỳ đầu (2011-2015) hiện nay xã chưa thực hiện được vì chờ quy hoạch của Tỉnh và thành Phố Bà Rịa.