Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 27/KH-UBND Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Thành phố Bà RỊa v/v thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 06/12/2017
2 2925/QĐ-UBND Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 08/11/2017
3 5331/QĐ-UBND Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa 03/11/2017
4 09/HĐTĐKT Công văn số 09/HĐTĐKT ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phân công Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phụ trách các cum, khối và Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua năm 2017. 03/11/2017
5 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
6 2992/UBND-VP Công văn số 2992/UBND-VP ngày 22/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v chuẩn bị báo cáo để làm việc với HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 22/09/2017
7 984/STTTT-TTBCXD Công văn sô 984/STTTT-TTBCXD ngày 15/9/2017 v/v tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. 15/09/2017
8 791/SDL.VP Công văn số 791/SDL.VP ngày 12/9/2017 v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ công tác quản lý Nhà nước về du lịch. 12/09/2017
9 298/BC-UBND Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 12/09/2017
10 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 06/09/2017
11 656-CV/TUBR Công văn số 656-CV/TUBR về việc báo cáo các đoàn công tác nước ngoài. 29/08/2017
12 1041/SNV-CCHC Công văn số 1041/SNV-CCHC ngày 21/8/2017 v/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 21/08/2017
13 7676/UBND-VP Công văn số 7676/UBND-VP ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng lần thứ XI năm 2017 16/08/2017
14 558/TB-UBND Thông báo số 558/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tài tại cuộc họp giải quyết khiếu nại ngày 08/8/2017. 14/08/2017
15 551/TB-UBND Thông báo số 551/TB-UBND ngày 10/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hoàng tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sai phạm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố theo Kết luận số 78/KL-TTr ngày 19/5/2017 của Thanh tra Tỉnh. 10/08/2017
16 2245/QĐ-UBND Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND các huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc tỉnh 09/08/2017
17 394/BTG-CGTL Công văn số 394/BTG-CGTL ngày 04/8/2017 v/v rà soát một số tổ chức Tin lành đang lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 04/08/2017
18 542/TB-UBND Thông báo số 542/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác ngầm hóa cáp viễn thông trên tuyến đường Hương lộ 10. 02/08/2017
19 541/TB-UBND Thông báo số 541/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Trần Vinh Quang- Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020. 02/08/2017
20 240/BC-UBND Báo cáo só 240/BC-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu của tháng 8 năm 2017 28/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.422 kết quả.
của 1.122