Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 222/BC-UBND Báo cáo số 222/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, giai đoạn 2016-2020 (Từ năm 2016 đến năm 2018) Từ ngày 16/11/2015 đến 15/4/2018) 19/06/2018
2 151-KH/TUBR Kế hoạch số 151-KH/TUBR của Thành ủy Bà Rịa v/v phát động phong trào `đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh`. 31/05/2018
3 171/BC-UBND Báo cáo số 171/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 5, lũy kế 5 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2018 23/05/2018
4 2150/QĐ-UBND Quyết định số 2150/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa 15/05/2018
5 13/2018/QĐ-UBND Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(IN) 10/05/2018
6 141/BC-UBND Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2017 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03/05/2018
7 142/BC-UBND Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn năm 2017 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/05/2018
8 139/BC-UBND Báo cáo 139/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 4/2018 và công tác trọng tâm tháng 5/2018 27/04/2018
9 128/BC-UBND Báo cáo số 128/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ANQP tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. 23/04/2018
10 146/BTĐKT-NVII Công văn số 146/BTĐKT-NVII của tỉnh BRVT V/V hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018 18/04/2018
11 3441/QĐ-UBND Công văn số 3441/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v triển khai 21/2018/NĐ-CP23/2/2018 của Chính phủ 16/04/2018
12 1114/UBND-VP Công văn số 1114/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm HS-MT; giảm thiểu TNGT và xây dựng tổ tự quản về ANTT tại các cơ sở trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2016-2020). 13/04/2018
13 06/CT-UBND Chỉ tịch số 06/CT-UBND của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2018
14 70/BC-BTC Báo cáo số 70/BC-BTC của UBND thành phố Bà Rịa v/v tình hình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Tháng 4 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. 12/04/2018
15 41/KH-UBND kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tổ chức cuộc thi viết về gương điển hỉnh tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh 12/04/2018
16 168/TB-UBND Thông báo số 168/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; dự thảo Kế hoạch lễ hội, sự kiện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020 12/04/2018
17 40/KH-UBN Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh v/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 10/04/2018
18 130/TB-UBND Thông báo số 130/TB-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh v/v kết luận phiên họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và một số nhiệm vụ thàng 3 năm 2018 23/03/2018
19 790/QĐ-UBND Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh BRVT 22/03/2018
20 2484/UBND-VP Công văn số 2484/UBND-VP ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 22.475 kết quả.
của 1.124