Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Test 1 Test 1 16/03/2018
2 test 2 test 2 16/03/2018
3 38/KH-UBND Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/03/2018
4 13/TB-VP Thông báo số 13/TB-VP ngày 30/01/2018 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa 30/01/2018
5 36/SKHCN-TĐC Công văn số 36/SKHCN-TĐC v/v triển khai Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ KH&CN về danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 18/01/2018
6 95/QĐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trng CQĐV 17/01/2018
7 449/UBND-VP Công văn số 449/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17/01/2018
8 126/SCT-QLNL Công văn số 126/SCT-QLNL v/v thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. 17/01/2018
9 29/TB-UBND Thông báo số 29/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 15/01/2018
10 47/QĐ-UBND Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không phép, trái phép trên đất liền và huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/01/2018
11 02/KH-UBND Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác LĐ, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 2018 10/01/2018
12 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT 10/01/2018
13 43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 10/01/2018
14 90/SNN-CV Công văn số 90/SNN-CV v/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 10/01/2018
15 206/UBND-VP Công văn số 206/UBND-VP của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/01/2018
16 27/KH-UBND Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Thành phố Bà RỊa v/v thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 06/12/2017
17 2925/QĐ-UBND Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 08/11/2017
18 5331/QĐ-UBND Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa 03/11/2017
19 09/HĐTĐKT Công văn số 09/HĐTĐKT ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phân công Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phụ trách các cum, khối và Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua năm 2017. 03/11/2017
20 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.437 kết quả.
của 1.122