Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 573-CV/TUBR Công văn số 573-CV/TUBR ngày 16/5/2017 v/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung. 16/05/2017
2 498/STTTT-CNTT Công văn số 498/STTTT-CNTT ngày 15/5/2017 v/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 15/05/2017
3 2080/QĐ-UBND Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 12/05/2017
4 79/QĐ-SCT Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 10/5/2017 v/v ban hành quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các khu vực chợ An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT. 10/05/2017
5 576/SNV-CCVC Công văn số 576/SNV-CCVC ngày 09/5/2017 v/v báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
6 3850/UBND-VP Công văn số 3850/UBND-VP ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 09/05/2017
7 158/BC-SNV Báo cáo số 158/BC-SNV ngày 08/5/2017 v/v tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tháng 4, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh. 08/05/2017
8 1353/SYT-NVY Công văn số 1353/SYT-NVY ngày 05/5/2017 v/v kiểm tra liên ngành việc thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. 05/05/2017
9 1892/QĐ-UBND Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa năm 2017. 05/05/2017
10 3708/UBND-SNV Công văn số 3708/UBND-SNV ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương năm 2016. 05/05/2017
11 1891/QĐ-UBND Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 05/05/2017
12 48/QĐ-STP Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 03/5/2017 v/v ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức TRợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) tại tỉnh BR-VT. 03/05/2017
13 37/KKH-UBND Kế hoạch số 37/KKH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện nội dung theo dõi thi hành pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/04/2017
14 436/TB-UBND Thông báo số 436/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa V/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giải quyết khiếu nại 28/04/2017
15 437/TB-UBND Thông báo số 437/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng Trụ sở Công an phường Long Toàn và giải quyết một số nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (ngày 25/4/2017) 28/04/2017
16 3598/UBND-VP Công văn số 3598/UBND-VP ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh. 28/04/2017
17 1104/QĐ-UBND Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh v.v ban hành Chương trình của tỉnh BR-VT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. 27/04/2017
18 3485/UBND-VP Công văn số 3485/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. 26/04/2017
19 3477/UBND-V Công văn số 3477/UBND-VP ngày 26/4/2017 v/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách - pháp luật hành chính công. 26/04/2017
20 34/KH-UBND Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/4/2017 v/v triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017. 25/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.327 kết quả.
của 1.117