Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22201 31/PC-UBND Phiếu chuyển số 31/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài Nguyên – Môi trường thị xã Công văn số 08/CV-BR ngày 09/01/2007 của Chi nhánh Ngân hàng ĐT-PT Bà Rịa về việc đề nghị giải quyết sang tên giấy CN QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của Cty TNHH Bia và nước giải khát Bà Rịa – Vũng Tàu (Barida) cho người muađể xem xét giải quyết theo thẩm quyền. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22202 30/PC-UBND Phiếu chuyển số 30/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã, Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 28/12/2006 về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Trương Thị Ngọc Châu khu phố 4, hộ dân bị giải thu hồi đất để xây dựng Trường THPT thị xã Bà Rịa để bổ túc hồ sơ về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư cho hộ bà Trương Thị Ngọc Châu. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22203 29/PC-UBND Phiếu chuyển số 29/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH thị xã Công văn số 01/TBCĐQCDC-TTr ngày 04/01/2007 của Tiểu Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc đôn đốc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2006 để khẩn trương thực hiện. Nội dung này, UBND thị xã đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1560/UBND-VP ngày 29/11/2006. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22204 28/PC-UBND Phiếu chuyển số 28/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Bà Rịa Công văn số 01/CV-THA ngày 04/01/2007 của Thi hành án Dân sự thị xã Bà Rịa về việc xin hỗ trợ kinh phí mua lốp xe ô tô để tham mưu đề xuất TT.UBND thị xã xem xét giải quyết. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22205 50/UBND-VP Công văn số 50/UBND-VP ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Nhận hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo của 04 tu sĩ : Lưu Thị Vui, Trần Thị Vân, Phạm Thị Hà và Đào Thị Kim Liên. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22206 32/PC-UBND Phiếu chuyển số 32/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Thuần, ngụ tại khu phố 5, phường Long Tâm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22207 33/PC-UBND Phiếu chuyển số 33/PC-UBND ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Bê, ngụ tại số 2470B, tổ 14, khu phố 3, phường Phước Nguyênxem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22208 69-KL/TXU Kết luận số 69-KL/TXU ngày 11/01/2007 của Thị ủy Bà Rịa. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã lần thứ 6 (khóa III) mở rộng (tổng kết năm 2006). 11/01/2007
22209 07/TB-UBND Thông báo số 07/TB-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã trong cuộc họp giao ban XDCB tháng 12/2006. (đ/c Trí, Lành theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22210 78/QĐ-XPHC Quyết định số 78/QĐ-XPHC ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22211 72/QĐ-XPHC Quyết định số 72/QĐ-XPHC ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Ông Phan Hữu Tung, cư ngụ số 2A, tổ 1, khu Hương Giang, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22212 77/QĐ-UBND Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22213 47/UBND-VP Công văn số 47/UBND-VP ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Trả lời đơn tranh chấp QSD đất của công dân. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22214 76/QĐ-UBND Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22215 75/QĐ-UBND Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22216 74/QĐ-UBND Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22217 73/QĐ-UBND Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22218 27/PC-UBND Phiếu chuyển số 27/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Kinh tế thị xã Công văn số 69/VP.UBND ngày 05/1/2007 của UBND Tỉnh về việc theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới để cảnh bảo cho tàu thuyền tránh xa vùng áp thấp nhiệt đới để theo dõi. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22219 26/PC-UBND Phiếu chuyển số 26/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND xã Long Phước đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lẽ, ngụ tại tổ 3, ấp Tây, xã Long Phước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22220 24/PC-UBND Phiếu chuyển số 24/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Chánh Thanh tra thị xã đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Xinh, hiện công tác tại Bưu điện thị xã Bà Rịa để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
Hiển thị 22.201 - 22.220 of 22.434 kết quả.
của 1.122