Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22201 37/PC-UBND Phiếu chuyển số 37/PC-UBND ngày 16/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài Chính - KH thị xã Công văn số 189/UBND.VP ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xét đề xuất của UBND thị xã Bà Rịa về sử dụng kinh phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư H20 để biết và phối hợp Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Tài Chính để thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 16/01/2007
22202 63/UBND-VP Công văn số 63/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Đặng Thị Đậu, đề nghị hỗ trợ do cơn bão số 09 gây ra. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22203 60/UBND-VP Công văn số 60/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Đặng Thị Thu Sang, phường Phước Nguyên. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22204 59/UBND-VP Công văn số 59/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Lập thủ tục hoàn trả kinh phí vào ngân sách Nhà nước. (đ/c Lan theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22205 58/UBND-VP Công văn số 58/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Phòng chống cháy nổ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khuôn viên Trụ sở UBND thị xã. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22206 57/UBND-VP Công văn số 57/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn của ông Vĩnh Cường, phường Long Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22207 54/UBND-VP Công văn số 54/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Vũ Đức Sen, phường Kim Dinh. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22208 52/UBND-VP Công văn số 52/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Vũ Thị Minh, đề nghị xem xét giải quyết đất ở. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22209 64/UBND-VP Công văn số 64/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xin điều tiết vốn đầu tư cuối năm trong tổng nguồn kế hoạch 2006 15/01/2007
22210 34/PC-UBND Phiếu chuyển số 34/PC-UBND ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH thị xã Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 10/01/2007 của UBND xã Hòa Long về việc bố trí và xếp lương cán bộ công chức kiêm công tác Thống kê xã để tham mưu đề xuất UBND thị xã xem xét giải quyết. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22211 53/UBND-VP Công văn số 53/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Hà, phường Phước Hiệp. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22212 55/UBND-VP Công văn số 55/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xem xét giải quyết đơn của bà Mã Ngọc Hà theo thẩm quyền. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22213 56/UBND-VP Công văn số 56/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Mai theo thẩm quyền. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22214 61/UBND-VP Công văn số 61/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Loan, đề nghị hỗ trợ do cơn bão số 09 gây ra. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22215 62/UBND-VP Công văn số 62/UBND-VP ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Thái Văn Nhị, đề nghị hỗ trợ do cơn bão số 09 gây ra. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22216 36/PC-UBND Phiếu chuyển số 36/PC-UBND ngày 15/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Phước Nguyên đơn kiến nghị của bà Voòng Thị Lan, ngụ tại tổ 2, khu phố 3, phường Phước Nguyên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 15/01/2007
22217 14/TB-UBND Thông báo số 14/TB-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Sanh tại buổi làm việc về tạo nguồn thu ngân sách từ quỹ đất (Ngày 27/12/2006). 15/01/2007
22218 12/TB-UBND Thông báo số 12/TB-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp bàn cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau cơn bão số 9. 15/01/2007
22219 51/UBND-VP Công văn số 51/UBND-VP ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thu hồi đất và lập phương án bồi thường dự án Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, cơ sở đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 12/01/2007
22220 49/UBND-VP Công văn số 49/UBND-VP ngày 12/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Đăng ký, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2007. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 12/01/2007
Hiển thị 22.201 - 22.220 of 22.455 kết quả.
của 1.123