Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22201 72/UBND-VP Công văn số 72/UBND-VP ngày 18/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Văn Sang. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 18/01/2007
22202 73/UBND-VP Công văn số 73/UBND-VP ngày 18/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Trí, phường Phước Nguyên. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 18/01/2007
22203 49/PC-UBND Phiếu chuyển số 49/PC-UBND ngày 18/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính-Kế hoạch Tờ trình số 04/TTr.CATX ngày 18/01/2007 của Công an thị xã Bà Rịa về việc xin cấp kinh phí phục vụ công tác kiểm tra PCCC và mua bán, vận chuyển pháp nổ trên địa bàn thị xã Bà Rịa để xem xét đề xuất UBND thị xã quyết định. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 18/01/2007
22204 09/TB-UBND Thông báo số 09/TB-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Kết luận của UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết tranh chấp, khiếu nại. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22205 67/UBND-VP Công văn số 67/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại địa bàn. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22206 71/UBND-VP Công văn số 71/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lộc, phường Long Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22207 70/UBND-VP Công văn số 70/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Đôn đốc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Thắng. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22208 68/UBND-VP Công văn số 68/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xem xét hỗ trợ kinh phí để thay thế hệ thống Đài Truyền Thanh có dây của Phường Long Hương. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22209 115/QĐ-UBND Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thành lập Hội đồng Giáo dục thị xã Bà Rịa nhiệm kỳ 2006-2010 (Ban Chỉ đạo). 17/01/2007
22210 43/PC-UBND Phiếu chuyển số 43/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Giáo dục thị xã Công văn số 115/UBND-VP ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh BR-VT về việc đóng góp dự thảo đề án "chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010" để nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến gửi về Văn phòng UBND tỉnh BR-VT theo đúng thời gian qui định. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22211 42/PC-UBND Phiếu chuyển số 42/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính- Kế hoạch Tờ trình số 11/TTr-DA ngày 10/01/2007 của Ban Quản lý Dự án về việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007 để xem xét việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007 theo đề nghị của Ban QLDA và báo cáo đề xuất UBND thị xã quyết định. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22212 40/PC-UBND Phiếu chuyển số 40/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài nguyên-Môi trường Công văn số 12/STNMT.TNN ngày 04/01/2007 của Sở Tài nguyên-Môi trường về việc đề nghị góp ý đề án “ Quy hoạch khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh BR-VT đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020” và đề án “Điều tra thực trạng xả nước thải vào nguồn nước và định hướng bảo vệ môi trường nước tỉnh BR-VT” để đóng góp ý kiến bằng văn bản gởi về UBND thị xã và Sở Tài nguyên-Môi trường trước ngày 17/01/2007. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22213 39/PC-UBND Phiếu chuyển số 39/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Kinh tế thị xã Công văn số 03/SKHCN ngày 08/01/2007 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR – VT V/v Đăng ký tham gia chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp năm 2007 để phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã biết và đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ theo mẫu đính kèm. Đồng thời tổng hợp, báo cáo về UBND thị xã kết quả đăng ký của các doanh nghiệp. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22214 38/PC-UBND Phiếu chuyển số 38/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài Chính - KH thị xã Công văn số 174 ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tạm cấp kinh phí đợt 2 khắc phục hậu quả cơn bão số 9 để chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22215 69/UBND-VP Công văn số 69/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Kề. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22216 41/PC-UBND Phiếu chuyển số 41/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị Công văn số 19/SBCVT-BCVT ngày 12/01/2007 của Sở Bưu chính,Viễn thông về việc đề nghị đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế phối hợp kiểm tra Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp kiểm tra Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22217 44/PC-UBND Phiếu chuyển số 44/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quy Mô, ngụ tại tổ 10, khu phố Hương Điền, phường Long Hươngxem xét, giải quyết, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22218 45/PC-UBND Phiếu chuyển số 45/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Phiếu chuyển số 01/PC ngày 08/01/2007 của UBND phường Long Hương về việc chuyển hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất không thành giữa ông Võ Ngọc Ấn với bà Nguyễn Thị Hoa, tại phường Long Hương để xem xét, có báo cáo đề xuất giải quyết về UBND thị xã xem xét, quyết định. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22219 46/PC-UBND Phiếu chuyển số 46/PC-UBND ngày 17/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã đơn kiến nghị của bà Trần Thị Mua, ngụ tại tổ 8, ấp Tây, xã Hòa Long để xem xét, trả lời cho bà Trần Thị Mua theo quy định của pháp luật. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 17/01/2007
22220 244/UBND-VP Công văn số 244/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Chỉ đạo quản lý Quỹ đất Nhà nước đối với nhà cho thuê, nhà hóa giá trên địa bàn tinh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17/01/2007
Hiển thị 22.201 - 22.220 of 22.475 kết quả.
của 1.124