Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22201 75/QĐ-UBND Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22202 74/QĐ-UBND Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22203 73/QĐ-UBND Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xử lý tiêu huỷ diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ Đông Xuân năm 2007 trên địa bàn phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22204 27/PC-UBND Phiếu chuyển số 27/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Kinh tế thị xã Công văn số 69/VP.UBND ngày 05/1/2007 của UBND Tỉnh về việc theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới để cảnh bảo cho tàu thuyền tránh xa vùng áp thấp nhiệt đới để theo dõi. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22205 26/PC-UBND Phiếu chuyển số 26/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND xã Long Phước đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lẽ, ngụ tại tổ 3, ấp Tây, xã Long Phước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22206 24/PC-UBND Phiếu chuyển số 24/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Chánh Thanh tra thị xã đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Xinh, hiện công tác tại Bưu điện thị xã Bà Rịa để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22207 25/PC-UBND Phiếu chuyển số 25/PC-UBND ngày 11/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Nhạ, ngụ tại khu phố 2, phường Phước Nguyên để tiếp tục xem xét, đề xuất giải quyết về UBND thị xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 11/01/2007
22208 05/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 10/01/2007 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v phê chuẩn Đề án nâng loại đô thị Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/01/2007
22209 04/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 10/01/2007 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về các tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 7/2007. 10/01/2007
22210 02/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 10/01/2007 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 10/01/2007
22211 01/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 10/01/2007 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 10/01/2007
22212 46/UBND-VP Công văn số 46/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thị xã Bà Rịa. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22213 44/UBND-VP Công văn số 44/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả đợt 1, 2 hỗ trợ thiệt hại do sự cố tràn dầu cho UBND Tỉnh. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22214 43/UBND-VP Công văn số 43/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Khắc phục hậu quả sau cơn bão số 9 đối với các công trình chợ trên địa bàn thị xã. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22215 42/UBND-VP Công văn số 42/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão số 9 trên địa bàn thị xã. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22216 41/UBND-VP Công văn số 41/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thực hiện kiến nghị của Đoàn Kiểm tra về công tác an toàn điện tại Trung tâm thương mại. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22217 40/UBND-VP Công văn số 40/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống cháy tại các chợ trên địa bàn thị xã. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22218 39/UBND-VP Công văn số 39/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh LMLM ở gia súc và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22219 38/UBND-VP Công văn số 38/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Phục vụ dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ du lịch Tết Nguyên đáng Đinh Hợi 2007 trên địa bàn thị xã. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 10/01/2007
22220 37/UBND-VP Công văn số 37/UBND-VP ngày 10/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương năm 2006. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 10/01/2007
Hiển thị 22.201 - 22.220 of 22.420 kết quả.
của 1.121