Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22201 3571 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. 15/10/2004
22202 177/2004/NĐ-CP Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2003. 12/10/2004
22203 118/2004/TT-BQP Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 7/9/2004 của Bộ Quốc Phòng V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân 07/09/2004
22204 02/TT-MTTW Thông tri số 02/TT-MTTW ngày 26/8/2004 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc xét công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo (giảm nghèo) 26/08/2004
22205 Quyết định 146/2004/QĐ-TTg Quyết định 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 13/08/2004
22206 142/2004/NĐ-CP Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. 08/07/2004
22207 3545/UBND-VP Công văn số 3545/UBND-VP ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa. 02/07/2004
22208 110/2004/QĐ-TTg Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ.V/v Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 23/06/2004
22209 điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội 15/06/2004
22210 15284 Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 15/06/2004
22211 15286 Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 15/06/2004
22212 16498 Hướng dẫn số 04/HD-MTTW n gày 26/5/2004 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tri số 02/TT-MTW về việc công nhận những đơn vị hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo (giảm nghèo) 26/05/2004
22213 57/SVHTT Hướng dẫn số 57/SVHTT ngày 23/04/2004 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ phát động xây dựng địa bàn, địa phương đạt danh hiệu văn hoá (thôn, ấp, khu phố-xã, phường, thị trấn-huyện, thị xã, thành phố)toàn dân đoàn kết. 23/04/2004
22214 53/2010/TT-BTC Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa. 14/04/2004
22215 18/2003/QH11 Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (Hợp tác xã) 26/11/2003
22216 14430 Luật thi đua khen thưởng năm 2003 số 15/2003/QH11 của Quốc Hội Khóa X, kỳ họp thứ 10. 26/11/2003
22217 13/2003/QH11 của Quốc hội Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003 về Đất đai 26/11/2003
22218 8907/QĐ-UBND Quyết định số 8907/QĐ-UBND ngày 10/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT đến năm 2020. 10/10/2003
22219 7179/2004/QĐ.UB Quyết định số 7179/2004/QĐ.UB ngày 07/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/10/2003
22220 Nghị định 76/2003/NĐ-CP Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục. 27/06/2003
Hiển thị 22.201 - 22.220 of 22.228 kết quả.
của 1.112