Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22261 16/PC-UBND Phiếu chuyển số 16/PC-UBND ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Phước Trung đơn kiến nghị của các hộ dân đến UBND phường Phước Trung để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22262 15/PC-UBND Phiếu chuyển số 15/PC-UBND ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND xã Long Phước đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Chẳng, ngụ tại tổ 3, ấp Tây, xã Long Phước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22263 25/UBND-VP Công văn số 25/UBND-VP ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tuyền truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22264 26/UBND-VP Công văn số 26/UBND-VP ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Trả lời đơn bà Đỗ Thị Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22265 27/UBND-VP Công văn số 27/UBND-VP ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thông tin giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Lợi. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22266 13/PC-UBND Phiếu chuyển số 13/PC-UBND ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND xã Hòa Long đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Mai, ngụ tại tổ 12, Ô 5, ấp Bắc, xã Hòa Long để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22267 14/PC-UBND Phiếu chuyển số 14/PC-UBND ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Long Tâm đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hoa, ngụ tại 200E, khu phố 3, phường Long Tâm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2007
22268 23/UBND-VP Công văn số 23/UBND-VP ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Khảo sát, thẩm định giá các loại cây trồng chỉnh trang đô thị phục vụ Festival Biển năm 2006. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22269 21/UBND-VP Công văn số 21/UBND-VP ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đòan Thanh tra Chính phủ về việc khiếu nại của một số hộ dân Khu tái định cư H20. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22270 20/UBND-VP Công văn số 20/UBND-VP ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Triển khai nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN năm 2007. (đ/c Thơ theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22271 19/KH-BCĐ Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 04/01/2007 của Ban Chỉ đạo CSSKND thị xã. Kế hoạch tiêm nhắc Vaccin sởi trẻ 6 tuổi năm 2007. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22272 6486 Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND Thị xã năm 2006. 04/01/2007
22273 02/2007/QĐ-UBND Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2006 các công trình do thị xã quyết định đầu tư. 04/01/2007
22274 10/PC-UBND Phiếu chuyển số 10/PC-UBND ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Công văn số 7619/UBND-VP ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh BR – VT về việc Giái quyết đề nghị của UBND thị xã Bà Rịa về việc thu và trích khoản thu học phí ở các trườngđể biết. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22275 05/TB-UBND Thông báo số 05/TB-UBND ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Kết luận chỉ đạo của UBND Thị xã tại cuộc họp triển khai tổ chức lễ khai mạc thực hiện thí điểm chương trình sữa học đường tại Trường Mầm non Hoàng Oanh Phường Long Toàn thị xã Bà Rịa. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22276 16/UBND-VP Công văn số 16/UBND-VP ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chấm dứt việc thu tiền trông, giữ xe tại các cơ quan hành chính Nhà nước và UBND các xã, phường. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22277 01/QĐ-UBND Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Quy định mức tiền công lao động cho cán bộ hợp đồng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22278 22/QĐ-XPHC Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội đối với hộ Ông Nguyễn Văn Hàn là chủ cở sở Karaoke NICE, đặt tại số 95 đường Nguyễn Thanh Đằng, khu phố 6, phường Phước Hiệp Thị xã Bà Rịa.(đ/c Loan theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22279 20/QĐ-XPHC Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Ông: Ngô Văn Thiện. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22280 09/PC-UBND Phiếu chuyển số 09/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH thị xã Công văn số 791/SNV-CBCC ngày 27/12/2006 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT và Công văn số 489/TN-MT ngày 28/12/2006 của phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Bà Rịa để tổ chức thực hiện. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
Hiển thị 22.261 - 22.280 of 22.434 kết quả.
của 1.122