Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22261 05/TB-UBND Thông báo số 05/TB-UBND ngày 04/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Kết luận chỉ đạo của UBND Thị xã tại cuộc họp triển khai tổ chức lễ khai mạc thực hiện thí điểm chương trình sữa học đường tại Trường Mầm non Hoàng Oanh Phường Long Toàn thị xã Bà Rịa. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 04/01/2007
22262 16/UBND-VP Công văn số 16/UBND-VP ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chấm dứt việc thu tiền trông, giữ xe tại các cơ quan hành chính Nhà nước và UBND các xã, phường. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22263 01/QĐ-UBND Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Quy định mức tiền công lao động cho cán bộ hợp đồng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22264 22/QĐ-XPHC Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội đối với hộ Ông Nguyễn Văn Hàn là chủ cở sở Karaoke NICE, đặt tại số 95 đường Nguyễn Thanh Đằng, khu phố 6, phường Phước Hiệp Thị xã Bà Rịa.(đ/c Loan theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22265 20/QĐ-XPHC Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Ông: Ngô Văn Thiện. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22266 09/PC-UBND Phiếu chuyển số 09/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH thị xã Công văn số 791/SNV-CBCC ngày 27/12/2006 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT và Công văn số 489/TN-MT ngày 28/12/2006 của phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Bà Rịa để tổ chức thực hiện. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22267 08/PC-UBND Phiếu chuyển số 08/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH thị xã Tờ trình số 11/TTr-ĐU ngày 28/12/2006 của Đảng ủy xã Hòa Long và Tờ trình số 12/TTr-ĐU ngày 28/12/2006 của Đảng ủy xã Hòa Long để tham mưu UBND thị xã xem xét quyết định. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22268 07/PC-UBND Phiếu chuyển số 07/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Bà Rịa Tờ trình số 02/TTr-BCH ngày 02/01/2007 của Ban CHQS thị xã Bà Rịa về việc xin kinh phí cho 09 đ/c dân quân làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại Ban chỉ huy Quân sự thị xã Bà Rịa để tham mưu đề xuất TT.UBND thị xã xem xét giải quyết. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22269 06/PC-UBND Phiếu chuyển số 06/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Nội vụ - LĐTBXH Công văn số 795/SNV-TCBC ngày 25/12/2006 của Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo quyết định quản lý Nhà nước về hợp tác xã để nghiên cứu đóng góp ý kiến bằng văn bản vào dự thảo quyết định và gởi về Sở Nội vụ trước ngày 05/01/2007. 03/01/2007
22270 17/UBND-VP Công văn số 17/UBND-VP ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2006 và xét khen thưởng về công tác CCHC năm 2006. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22271 05/PC-UBND Phiếu chuyển số 05/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 127/PKT ngày 26/12/2006 của Phòng Kinh tế về việc đề nghị cấp kinh phí phục vụ cho lực lượng dân quân phục vụ sau cơn bão số 9 năm 2006 để nghiên cứu đề xuất UBND thị xã xem xét quyết định. 03/01/2007
22272 04/PC-UBND Phiếu chuyển số 04/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Phước Hưng đơn kiến nghị của bà Đồng Thị Xuân Quý, ngụ tại tổ 2, khu phố 4, phường Phước Hưng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22273 03/PC-UBND Phiếu chuyển số 03/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị Tờ trình số 331/TTr. QLDA ngày 15/12/2006 của Ban Quản lý Dự án về việc điều chỉnh quy hoạch Khu đất dành cho các cơ quan Trung ương của Tổng mặt bằng phân lô tỉ lệ 1/500 khu nhà ở phía tây Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa để chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án nghiên cứu việc điều chỉnh một phần khu đất quy hoạch dành cho các cơ quan Trung ương nói trên để xây dựng Trụ sở Khối Vận thị xã Bà Rịa, và có báo cáo đề xuất TT.UBND thị xã xem xét quyết định. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22274 02/PC-UBND Phiếu chuyển số 02/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính- Kế hoạch Tờ trình số 2944/TT-STC ngày 27/12/2006 của Sở Tài chính về việc trình UBND tỉnh phê duyệt Đơn giá xây dựng nhà xây thô liên kế khu tái định cư tại H20, thị xã Bà Rịađể theo dõi và thực hiện. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22275 01/BC-UBND Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Tình hình khắc phục hậu quả và việc vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9(Đến 10giờ 00 ngày 03/01/2007). (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22276 14/UBND-VP Công văn số 14/UBND-VP ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo tình hình khôi phục nhà cửa bị thiệt hại trong cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22277 25/QĐ-UBND Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn phường Kim Dinh. 03/01/2007
22278 21/QĐ-XPHC Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội Đối với hộ Bà Nguyễn Thị Minh là chủ cở sở cà phê giải khát Ngẫu Nhiên đặt tại số 17A1, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Long Hương TXBR. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22279 10/UBND-VP Công văn số 10/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc công trình nâng cấp, mở rộng QL55. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22280 08/UBND-VP Công văn số 08/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thẩm tra xác minh nội dung khiếu nại của các hộ dân thuộc công trình đường trung tâm phường Long Toàn. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
Hiển thị 22.261 - 22.280 of 22.420 kết quả.
của 1.121