Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22321 244/UBND-VP Hướng dẫn số 244/UBND-VP ngày 31/5/2005 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ đón bằng công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 31/05/2005
22322 Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/4/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 11/04/2005
22323 45/2005/NĐ-CP Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ.V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 06/04/2005
22324 11/2005/CT-UBND Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 29/3/2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/03/2005
22325 07 /2005/CT-UB Chỉ thị số 07 /2005/CT-UB ngày 15/03/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2005
22326 22/TB-UB Thông báo số 22/TB-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xý lý các kiến nghị của Thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa về phân cấp đầu tư, đền bù GPMB. 31/01/2005
22327 04/2005/NĐ-CP Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ quy định về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động 11/01/2005
22328 05/2004/TT-BBCVT Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 16/12/2004
22329 117/2004/TT-BTC Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chín V/v hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 07/12/2004
22330 197/2004/NĐ-CP Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/12/2004
22331 196/2004/NĐ-CP Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ. V/v quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia. 02/12/2004
22332 188/2004/NĐ-CP Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 16/11/2004
22333 182/2004/NĐ-CP Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 29/10/2004
22334 3571 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. 15/10/2004
22335 177/2004/NĐ-CP Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2003. 12/10/2004
22336 118/2004/TT-BQP Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 7/9/2004 của Bộ Quốc Phòng V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân 07/09/2004
22337 02/TT-MTTW Thông tri số 02/TT-MTTW ngày 26/8/2004 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc xét công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo (giảm nghèo) 26/08/2004
22338 Quyết định 146/2004/QĐ-TTg Quyết định 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 13/08/2004
22339 142/2004/NĐ-CP Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. 08/07/2004
22340 3545/UBND-VP Công văn số 3545/UBND-VP ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa. 02/07/2004
Hiển thị 22.321 - 22.340 of 22.361 kết quả.
của 1.119