Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22361 11/UBND-VP Công văn số 11/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phin, phường Long Tâm. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2006
22362 44/2005/QĐ-BYT Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế" 20/12/2005
22363 7505/UBND-VP Công văn số 7505/UBND-VP ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng về quyền sử dụng đất ở phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 20/12/2005
22364 điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 29/11/2005
22365 điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 29/11/2005
22366 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 17/10/2005
22367 17/2009/TT-BYT Thông tư số 17/2009/TT-BYT ngày 25/9/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế 25/09/2005
22368 1055/UBND-VP Công văn số 1055/UBND-VP ngày 07/9/2005 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Sinh. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 07/09/2005
22369 216/2005/QĐ-TTg Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ. V/v ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 31/08/2005
22370 106/2005/NĐ-CP Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
22371 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo 10/08/2005
22372 2322 4116UBND-VP V/v giải quyết khiếu nại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lệ tại phường Phước Trung 19/07/2005
22373 4057/UBND-VP Công văn số 4057/UBND-VP ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chủ trương giải quyết diện tích chân ta luy đường giao thông đô thị tại thị xã Bà Rịa. 18/07/2005
22374 87/2005/NĐ-CP Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 11/07/2005
22375 88/2005/NĐ-CP Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã 11/07/2005
22376 36/2005/QH11 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội. 14/06/2005
22377 15285 Luật Dân sự số 33/2005/QH11 14/06/2005
22378 47/2005/QH11 Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng. 14/06/2005
22379 77/2005/NĐ-CP Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã 09/06/2005
22380 244/UBND-VP Hướng dẫn số 244/UBND-VP ngày 31/5/2005 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ đón bằng công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 31/05/2005
Hiển thị 22.361 - 22.380 of 22.420 kết quả.
của 1.121