Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22361 37/2006/NĐ-CP Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 04/04/2006
22362 883/2006/QĐ-UBND Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Quy định mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010. 22/03/2006
22363 884/QĐ-UBND Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010. 22/03/2006
22364 873/2006/QĐ-UBND Quyết định số 873/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 21/03/2006
22365 530/2006/QĐ-TLĐ Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ ngày 20/03/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 20/03/2006
22366 11/2006/QĐ-BYT Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế V/v ban hành "Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao". 09/03/2006
22367 693/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT Quyết định số 693/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT ngày 07/03/2006 V/v ban hành quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07/03/2006
22368 02-NQ/TXU Nghị quyết số 02-NQ/TXU ngày 01/3/2006 của Thị ủy Bà Rịa. V/v Thực hiện chương trình xóa nghèo trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2006-2010. 01/03/2006
22369 13285 Thông tư 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. 13/02/2006
22370 08/2006/QĐ-BTNMT Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.V/v Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 21/01/2006
22371 01/2006/TT-BNV Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 13/01/2006
22372 07/2006/NĐ-CP Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ. Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 10/01/2006
22373 29/UBND-VP Công văn số 29/UBND-VP ngày 08/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thực hiện Quyết định số 4740/2006/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh BR-VT. (đ/c Ngọc theo dõi thực hiện) 08/01/2006
22374 11/PC-UBND Phiếu chuyển số 11/PC-UBND ngày 05/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Phiếu chuyển số 70/PC-PTD ngày 22/12/2006 của phòng Tiếp dân tỉnh về việc chuyển đơn của ông Bùi Văn Lục và 22 hộ dân (có danh sách kèm theo), ngụ tại số 166, khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, đề nghị được bồi thường do UBND huyện Châu Thành (cũ) thu hồi đất năm 1993 để mở đường vào khu du lịch Núi Dinh, thị xã Bà Rịa để bổ túc hồ sơ, xem xét giải quyết và có báo cáo kết quả về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 05/01/2006
22375 11/UBND-VP Công văn số 11/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phin, phường Long Tâm. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2006
22376 44/2005/QĐ-BYT Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế" 20/12/2005
22377 7505/UBND-VP Công văn số 7505/UBND-VP ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng về quyền sử dụng đất ở phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 20/12/2005
22378 điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 29/11/2005
22379 điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 29/11/2005
22380 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 17/10/2005
Hiển thị 22.361 - 22.380 of 22.434 kết quả.
của 1.122