Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22361 97/2006/TT-BTC Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 16/10/2006
22362 04-QC/TU Qui chế số 04-QC/TU ngày 10/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v làm việc của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 10/10/2006
22363 134/QĐ-TU Quyết định số 134/QĐ-TU ngày 09/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 09/10/2006
22364 2086/BBCVT-KHCN Công văn số 2086/BBCVT-KHCN ngày 3/10/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư (BTS) 03/10/2006
22365 852/HDLS-NV-TC Hướng dẫn liên sở số 852/HDLS-NV-TC ngày 2/10/2006 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 02/10/2006
22366 108/2006/NĐ-CP Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 22/09/2006
22367 2815/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 20/09/2006
22368 5299/UBND-VP Công văn số 5299/UBND-VP ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7505/UBND-VP ngày 20/12/2005 (Nguyễn Văn Hùng). 12/09/2006
22369 32/2006/CT-TTg Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 07/09/2006
22370 32/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định (BTS) 06/09/2006
22371 31/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (BTS) 06/09/2006
22372 1408/CT-TTg Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 01/09/2006
22373 88/2006/NĐ-CP Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.. Về đăng ký kinh doanh. 29/08/2006
22374 490/SNV.TCCQ Công văn số 490/SNV.TCCQ ngày 22/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v xử lý kỷ luật công chức xã, phường. 22/08/2006
22375 46/BC-UB Báo cáo số 46/BC-UB ngày 07/8/2006 của UBND xã Tân Hưng thị xã Bà Rịa. V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Võ cư ngụ tại tổ 1 ấp Phước Tân 1 xã Tân Hưng. 07/08/2006
22376 77/2006/NĐ-CP Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/08/2006 của Chính phủ.V/v Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế. 03/08/2006
22377 Công văn Số 1567/STC.NS Công văn Số 1567/STC.NS ngày 01/8/2006 của Sở Tài chính tỉnh BR – VT Hướng dẫn cấp phát, hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện quy chế dân chủ và kinh phí hoạt động của Thanh tra nhân nhân ở xã, phường, thị trấn. 01/08/2006
22378 15/2006/QĐ-UBND Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh Xã hội hóa hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể dục Thể thao thị xã Bà Rịa 28/07/2006
22379 2010/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2010/2006/QĐ-UBND ngày 10/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật thực hành tiết kiệm , chống lãng phí. 10/07/2006
22380 Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc Phê duyệt đề án hỗ trợ lãi suất đốí với hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010 vay chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh 07/07/2006
Hiển thị 22.361 - 22.380 of 22.475 kết quả.
của 1.124