Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22401 07 /2005/CT-UB Chỉ thị số 07 /2005/CT-UB ngày 15/03/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2005
22402 22/TB-UB Thông báo số 22/TB-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xý lý các kiến nghị của Thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa về phân cấp đầu tư, đền bù GPMB. 31/01/2005
22403 04/2005/NĐ-CP Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ quy định về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động 11/01/2005
22404 05/2004/TT-BBCVT Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 16/12/2004
22405 117/2004/TT-BTC Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chín V/v hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 07/12/2004
22406 197/2004/NĐ-CP Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/12/2004
22407 196/2004/NĐ-CP Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ. V/v quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia. 02/12/2004
22408 188/2004/NĐ-CP Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 16/11/2004
22409 182/2004/NĐ-CP Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 29/10/2004
22410 3571 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. 15/10/2004
22411 177/2004/NĐ-CP Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2003. 12/10/2004
22412 118/2004/TT-BQP Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 7/9/2004 của Bộ Quốc Phòng V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân 07/09/2004
22413 02/TT-MTTW Thông tri số 02/TT-MTTW ngày 26/8/2004 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc xét công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo (giảm nghèo) 26/08/2004
22414 Quyết định 146/2004/QĐ-TTg Quyết định 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 13/08/2004
22415 142/2004/NĐ-CP Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. 08/07/2004
22416 3545/UBND-VP Công văn số 3545/UBND-VP ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa. 02/07/2004
22417 110/2004/QĐ-TTg Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ.V/v Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 23/06/2004
22418 điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội 15/06/2004
22419 15284 Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 15/06/2004
22420 15286 Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 15/06/2004
Hiển thị 22.401 - 22.420 of 22.437 kết quả.
của 1.122