Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22421 02/PC-UBND Phiếu chuyển số 02/PC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Tài chính- Kế hoạch Tờ trình số 2944/TT-STC ngày 27/12/2006 của Sở Tài chính về việc trình UBND tỉnh phê duyệt Đơn giá xây dựng nhà xây thô liên kế khu tái định cư tại H20, thị xã Bà Rịađể theo dõi và thực hiện. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22422 01/BC-UBND Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Tình hình khắc phục hậu quả và việc vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9(Đến 10giờ 00 ngày 03/01/2007). (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22423 14/UBND-VP Công văn số 14/UBND-VP ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Báo cáo tình hình khôi phục nhà cửa bị thiệt hại trong cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22424 25/QĐ-UBND Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn phường Kim Dinh. 03/01/2007
22425 21/QĐ-XPHC Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 03/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội Đối với hộ Bà Nguyễn Thị Minh là chủ cở sở cà phê giải khát Ngẫu Nhiên đặt tại số 17A1, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Long Hương TXBR. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 03/01/2007
22426 10/UBND-VP Công văn số 10/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc công trình nâng cấp, mở rộng QL55. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22427 08/UBND-VP Công văn số 08/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thẩm tra xác minh nội dung khiếu nại của các hộ dân thuộc công trình đường trung tâm phường Long Toàn. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22428 06/UBND-VP Công văn số 06/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Rà soát việ giải quyết đơn khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bà Rịa. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22429 05/UBND-VP Công văn số 05/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết khiếu nại của bà Lê Ngọc Bạch, thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc QL 55, phường Phước Nguyên. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22430 04/UBND-VP Công văn số 04/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Thúy Nga. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22431 03/UBND-VP Công văn số 03/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Bà Văn Thị Hồng Vân xin sử dụng lại diện tích đất cũ. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22432 02/UBND-VP Công văn số 02/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tổ chức triển khai biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm tái phát. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22433 01/UBND-VP Công văn số 01/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xây dựng phương án di dời dân đến các vị trí tránh, trú bão an toàn.(đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22434 07/UBND-VP Công văn số 07/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quy Mô, phường Long Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22435 09/UBND-VP Công văn số 09/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Võ Thị Trang, phường Phước Nguyên. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22436 01/PC-UBND Phiếu chuyển số 01/PC-UBND ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị Công văn số 128/CV/GIC ngày 27/11 2006 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư XDTH về việc đề nghị được quyết toán chi phí khảo sát địa hình công trình: Quy hoạch Khu dân cư Gò Cát 7- phường Long Toàn- Thị xã Bà Rịa để nghiên cứu đề xuất UBND thị xã xem xét quyết định. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22437 01/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. 02/01/2007
22438 01/2007/TT-BTC Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính. V/v hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp 02/01/2007
22439 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH. V/v hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 02/01/2007
22440 13/UBND-VP Công văn số 13/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Triển khai tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thị xã năm 2006. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 02/01/2007
Hiển thị 22.421 - 22.440 of 22.567 kết quả.
của 1.129