Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22441 4630/2006/QĐ-UBND Quyết định số 4630/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20/12/2006
22442 7431/UBND-VP Công văn số 7431/UBND-VP ngày 18/12/2006 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thành lập thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18/12/2006
22443 14984 Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 12/12/2006
22444 31/2006/CT-UBND Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. 12/12/2006
22445 81/2006/QH11 Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội 29/11/2006
22446 4373/QĐ-UBND Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28/11/2006
22447 136/2006/NĐ-CP Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 14/11/2006
22448 240/2006/QĐ-TTg Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ .V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn. 25/10/2006
22449 57/2006/QĐ-BTC Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính.V/v sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 19/10/2006
22450 97/2006/TT-BTC Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 16/10/2006
22451 04-QC/TU Qui chế số 04-QC/TU ngày 10/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v làm việc của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 10/10/2006
22452 134/QĐ-TU Quyết định số 134/QĐ-TU ngày 09/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 09/10/2006
22453 2086/BBCVT-KHCN Công văn số 2086/BBCVT-KHCN ngày 3/10/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư (BTS) 03/10/2006
22454 852/HDLS-NV-TC Hướng dẫn liên sở số 852/HDLS-NV-TC ngày 2/10/2006 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 02/10/2006
22455 108/2006/NĐ-CP Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 22/09/2006
22456 2815/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 20/09/2006
22457 5299/UBND-VP Công văn số 5299/UBND-VP ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7505/UBND-VP ngày 20/12/2005 (Nguyễn Văn Hùng). 12/09/2006
22458 32/2006/CT-TTg Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 07/09/2006
22459 32/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định (BTS) 06/09/2006
22460 31/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (BTS) 06/09/2006
Hiển thị 22.441 - 22.460 of 22.564 kết quả.
của 1.129