Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22441 02/UBND-VP Công văn số 02/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tổ chức triển khai biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm tái phát. (đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22442 01/UBND-VP Công văn số 01/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xây dựng phương án di dời dân đến các vị trí tránh, trú bão an toàn.(đ/c Phượng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22443 07/UBND-VP Công văn số 07/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quy Mô, phường Long Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22444 09/UBND-VP Công văn số 09/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Võ Thị Trang, phường Phước Nguyên. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22445 01/PC-UBND Phiếu chuyển số 01/PC-UBND ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị Công văn số 128/CV/GIC ngày 27/11 2006 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư XDTH về việc đề nghị được quyết toán chi phí khảo sát địa hình công trình: Quy hoạch Khu dân cư Gò Cát 7- phường Long Toàn- Thị xã Bà Rịa để nghiên cứu đề xuất UBND thị xã xem xét quyết định. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22446 01/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. 02/01/2007
22447 01/2007/TT-BTC Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính. V/v hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp 02/01/2007
22448 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH. V/v hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 02/01/2007
22449 13/UBND-VP Công văn số 13/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Triển khai tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thị xã năm 2006. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22450 12/UBND-VP Công văn số 12/UBND-VP ngày 02/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Bàn giao Trạm quang báo đa sắc tại TTTM Bà Rịa và Bảng đơn sắc tại Nhà Tròn cho Phòng Văn hóa- Thông tin TT. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 02/01/2007
22451 1418/2006/QĐ-CTN Quyết định số 1418/2006/QĐ-CTN ngày 27/12/2006 của Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Về việc tặng thưởng Huân chương Lao động. 27/12/2006
22452 152/2006/NĐ-CP Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.V/v Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 21/12/2006
22453 4630/2006/QĐ-UBND Quyết định số 4630/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20/12/2006
22454 7431/UBND-VP Công văn số 7431/UBND-VP ngày 18/12/2006 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thành lập thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18/12/2006
22455 14984 Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 12/12/2006
22456 31/2006/CT-UBND Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. 12/12/2006
22457 81/2006/QH11 Luật cư trú 2006 số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội 29/11/2006
22458 4373/QĐ-UBND Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28/11/2006
22459 136/2006/NĐ-CP Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 14/11/2006
22460 240/2006/QĐ-TTg Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ .V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn. 25/10/2006
Hiển thị 22.441 - 22.460 of 22.576 kết quả.
của 1.129