Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22461 216/2005/QĐ-TTg Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ. V/v ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 31/08/2005
22462 106/2005/NĐ-CP Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
22463 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo 10/08/2005
22464 2322 4116UBND-VP V/v giải quyết khiếu nại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lệ tại phường Phước Trung 19/07/2005
22465 4057/UBND-VP Công văn số 4057/UBND-VP ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chủ trương giải quyết diện tích chân ta luy đường giao thông đô thị tại thị xã Bà Rịa. 18/07/2005
22466 87/2005/NĐ-CP Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 11/07/2005
22467 88/2005/NĐ-CP Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã 11/07/2005
22468 36/2005/QH11 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội. 14/06/2005
22469 15285 Luật Dân sự số 33/2005/QH11 14/06/2005
22470 47/2005/QH11 Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng. 14/06/2005
22471 77/2005/NĐ-CP Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã 09/06/2005
22472 244/UBND-VP Hướng dẫn số 244/UBND-VP ngày 31/5/2005 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ đón bằng công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 31/05/2005
22473 Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/4/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 11/04/2005
22474 45/2005/NĐ-CP Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ.V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 06/04/2005
22475 11/2005/CT-UBND Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 29/3/2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/03/2005
22476 07 /2005/CT-UB Chỉ thị số 07 /2005/CT-UB ngày 15/03/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2005
22477 22/TB-UB Thông báo số 22/TB-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xý lý các kiến nghị của Thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa về phân cấp đầu tư, đền bù GPMB. 31/01/2005
22478 04/2005/NĐ-CP Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ quy định về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động 11/01/2005
22479 05/2004/TT-BBCVT Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 16/12/2004
22480 117/2004/TT-BTC Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chín V/v hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 07/12/2004
Hiển thị 22.461 - 22.480 of 22.512 kết quả.
của 1.126