Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22461 240/2006/QĐ-TTg Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ .V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn. 25/10/2006
22462 57/2006/QĐ-BTC Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính.V/v sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 19/10/2006
22463 97/2006/TT-BTC Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 16/10/2006
22464 04-QC/TU Qui chế số 04-QC/TU ngày 10/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v làm việc của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 10/10/2006
22465 134/QĐ-TU Quyết định số 134/QĐ-TU ngày 09/10/2006 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 09/10/2006
22466 2086/BBCVT-KHCN Công văn số 2086/BBCVT-KHCN ngày 3/10/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư (BTS) 03/10/2006
22467 852/HDLS-NV-TC Hướng dẫn liên sở số 852/HDLS-NV-TC ngày 2/10/2006 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 02/10/2006
22468 108/2006/NĐ-CP Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 22/09/2006
22469 2815/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn 20/09/2006
22470 5299/UBND-VP Công văn số 5299/UBND-VP ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7505/UBND-VP ngày 20/12/2005 (Nguyễn Văn Hùng). 12/09/2006
22471 32/2006/CT-TTg Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 07/09/2006
22472 32/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định (BTS) 06/09/2006
22473 31/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (BTS) 06/09/2006
22474 1408/CT-TTg Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 01/09/2006
22475 88/2006/NĐ-CP Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.. Về đăng ký kinh doanh. 29/08/2006
22476 490/SNV.TCCQ Công văn số 490/SNV.TCCQ ngày 22/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v xử lý kỷ luật công chức xã, phường. 22/08/2006
22477 46/BC-UB Báo cáo số 46/BC-UB ngày 07/8/2006 của UBND xã Tân Hưng thị xã Bà Rịa. V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Võ cư ngụ tại tổ 1 ấp Phước Tân 1 xã Tân Hưng. 07/08/2006
22478 77/2006/NĐ-CP Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/08/2006 của Chính phủ.V/v Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế. 03/08/2006
22479 Công văn Số 1567/STC.NS Công văn Số 1567/STC.NS ngày 01/8/2006 của Sở Tài chính tỉnh BR – VT Hướng dẫn cấp phát, hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện quy chế dân chủ và kinh phí hoạt động của Thanh tra nhân nhân ở xã, phường, thị trấn. 01/08/2006
22480 15/2006/QĐ-UBND Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh Xã hội hóa hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể dục Thể thao thị xã Bà Rịa 28/07/2006
Hiển thị 22.461 - 22.480 of 22.577 kết quả.
của 1.129