Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22461 32/2006/CT-TTg Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 07/09/2006
22462 32/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định (BTS) 06/09/2006
22463 31/2006/QĐ-BBCVT Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông (BTS) 06/09/2006
22464 1408/CT-TTg Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 01/09/2006
22465 88/2006/NĐ-CP Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.. Về đăng ký kinh doanh. 29/08/2006
22466 490/SNV.TCCQ Công văn số 490/SNV.TCCQ ngày 22/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v xử lý kỷ luật công chức xã, phường. 22/08/2006
22467 46/BC-UB Báo cáo số 46/BC-UB ngày 07/8/2006 của UBND xã Tân Hưng thị xã Bà Rịa. V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hà Văn Võ cư ngụ tại tổ 1 ấp Phước Tân 1 xã Tân Hưng. 07/08/2006
22468 77/2006/NĐ-CP Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/08/2006 của Chính phủ.V/v Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế. 03/08/2006
22469 Công văn Số 1567/STC.NS Công văn Số 1567/STC.NS ngày 01/8/2006 của Sở Tài chính tỉnh BR – VT Hướng dẫn cấp phát, hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện quy chế dân chủ và kinh phí hoạt động của Thanh tra nhân nhân ở xã, phường, thị trấn. 01/08/2006
22470 15/2006/QĐ-UBND Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh Xã hội hóa hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể dục Thể thao thị xã Bà Rịa 28/07/2006
22471 2010/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2010/2006/QĐ-UBND ngày 10/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật thực hành tiết kiệm , chống lãng phí. 10/07/2006
22472 Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc Phê duyệt đề án hỗ trợ lãi suất đốí với hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010 vay chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh 07/07/2006
22473 1764 Quyết định số 2142 /QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Ban hành kế hoạch ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn thị xã Bà Rịa 04/07/2006
22474 19/2006/CT-UB Chỉ thị số 19/2006/CT-UB ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Chỉ thị số: 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai 30/06/2006
22475 1881/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1881/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Về việc ban hành đơn giả thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2006
22476 13 /2006/QĐ-UBND Quyết định số 13 /2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Thị xã Bà Rịa 29/06/2006
22477 1751 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 29/06/2006
22478 1754 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 Bà Rịa 23/06/2006
22479 1789/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1789/2006/QĐ.UBND ngày 19/06/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ tiêu hủy gia súc do mắc bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2006
22480 1778/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1778/2006/QĐ.UBND ngày 19/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh bà Ria - Vũng Tàu. 19/06/2006
Hiển thị 22.461 - 22.480 of 22.567 kết quả.
của 1.129