Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22481 1640/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 01/06/2006
22482 295/TB-TY Thông báo số 295/TB-TY ngày 31/5/2006 của Chi Cuc Thú Y tỉnh BR – VT V/v cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; Cơ sớ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 31/05/2006
22483 20/TT-MTTW Thông tri số 20/TT-MTTW ngày 26/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (giảm nghèo) 26/05/2006
22484 01/HD-BVDTW Hướng dẫn số 01/HD-BVDTW ngày 24/5/2006 của Ban Vận động "Ngày vì người nghèo" TW về việc hướng dẫn kế hoạch kiểm tra quỹ "vì người nghèo" các cấp (giảm nghèo) 24/05/2006
22485 924/QĐ-MMTƯ Quyết định số 924/QĐ-MMTƯ ngày 24/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng,quản lý và sử dụng Quỹ "vì người nghèo" sửa đổi.(giảm nghèo) 24/05/2006
22486 45/2006/NĐ-CP Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. V/v ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa.(giảm nghèo) 28/04/2006
22487 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. V/v quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp côg lập. 25/04/2006
22488 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 của Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thông Tin. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào 07/04/2006
22489 1599/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1599/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v phê duyệt Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa. 05/04/2006
22490 37/2006/NĐ-CP Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 04/04/2006
22491 37/2006/NĐ-CP Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 04/04/2006
22492 883/2006/QĐ-UBND Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Quy định mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010. 22/03/2006
22493 884/QĐ-UBND Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010. 22/03/2006
22494 873/2006/QĐ-UBND Quyết định số 873/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 21/03/2006
22495 530/2006/QĐ-TLĐ Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ ngày 20/03/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 20/03/2006
22496 11/2006/QĐ-BYT Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế V/v ban hành "Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao". 09/03/2006
22497 693/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT Quyết định số 693/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT ngày 07/03/2006 V/v ban hành quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07/03/2006
22498 02-NQ/TXU Nghị quyết số 02-NQ/TXU ngày 01/3/2006 của Thị ủy Bà Rịa. V/v Thực hiện chương trình xóa nghèo trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2006-2010. 01/03/2006
22499 13285 Thông tư 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. 13/02/2006
22500 08/2006/QĐ-BTNMT Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.V/v Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 21/01/2006
Hiển thị 22.481 - 22.500 of 22.564 kết quả.
của 1.129