Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22481 Công văn Số 1567/STC.NS Công văn Số 1567/STC.NS ngày 01/8/2006 của Sở Tài chính tỉnh BR – VT Hướng dẫn cấp phát, hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện quy chế dân chủ và kinh phí hoạt động của Thanh tra nhân nhân ở xã, phường, thị trấn. 01/08/2006
22482 15/2006/QĐ-UBND Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh Xã hội hóa hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Thể dục Thể thao thị xã Bà Rịa 28/07/2006
22483 2010/2006/QĐ-UBND Quyết định số 2010/2006/QĐ-UBND ngày 10/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật thực hành tiết kiệm , chống lãng phí. 10/07/2006
22484 Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND Quyết định Số 1989/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc Phê duyệt đề án hỗ trợ lãi suất đốí với hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010 vay chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn tỉnh 07/07/2006
22485 1764 Quyết định số 2142 /QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Ban hành kế hoạch ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn thị xã Bà Rịa 04/07/2006
22486 19/2006/CT-UB Chỉ thị số 19/2006/CT-UB ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Chỉ thị số: 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai 30/06/2006
22487 1881/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1881/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Về việc ban hành đơn giả thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2006
22488 13 /2006/QĐ-UBND Quyết định số 13 /2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Thị xã Bà Rịa 29/06/2006
22489 1751 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 29/06/2006
22490 1754 Quyết định số 12 /2006/QĐ.UBND ngày 29/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bà Rịa V/v Phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Bà Rịa giai đoạn 2006-2010 Bà Rịa 23/06/2006
22491 1789/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1789/2006/QĐ.UBND ngày 19/06/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ tiêu hủy gia súc do mắc bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2006
22492 1778/2006/QĐ.UBND Quyết định số 1778/2006/QĐ.UBND ngày 19/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh bà Ria - Vũng Tàu. 19/06/2006
22493 1743 /QĐ-UBND Quyết định số 1743 /QĐ-UBND ngày 15/62006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số là kế hoạch hóa gia đình 15/06/2006
22494 3247/UBND-VP Công văn số 3247/UBND-VP ngày 14/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về việc Điều chỉnh tăng lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn địa phương. 14/06/2006
22495 514/SXD-KTQH Công văn số 514/SXD-KTQH ngày 12/6/2005 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ 16/CP về cấp giấy phép xây dựng công trình 12/06/2006
22496 1640/2006/QĐ-UBND Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu V/v ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 01/06/2006
22497 295/TB-TY Thông báo số 295/TB-TY ngày 31/5/2006 của Chi Cuc Thú Y tỉnh BR – VT V/v cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; Cơ sớ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 31/05/2006
22498 20/TT-MTTW Thông tri số 20/TT-MTTW ngày 26/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (giảm nghèo) 26/05/2006
22499 01/HD-BVDTW Hướng dẫn số 01/HD-BVDTW ngày 24/5/2006 của Ban Vận động "Ngày vì người nghèo" TW về việc hướng dẫn kế hoạch kiểm tra quỹ "vì người nghèo" các cấp (giảm nghèo) 24/05/2006
22500 924/QĐ-MMTƯ Quyết định số 924/QĐ-MMTƯ ngày 24/5/2006 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng,quản lý và sử dụng Quỹ "vì người nghèo" sửa đổi.(giảm nghèo) 24/05/2006
Hiển thị 22.481 - 22.500 of 22.579 kết quả.
của 1.129