Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22561 3545/UBND-VP Công văn số 3545/UBND-VP ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa. 02/07/2004
22562 110/2004/QĐ-TTg Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ.V/v Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 23/06/2004
22563 điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội 15/06/2004
22564 15284 Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 15/06/2004
22565 15286 Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 15/06/2004
22566 16498 Hướng dẫn số 04/HD-MTTW n gày 26/5/2004 của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tri số 02/TT-MTW về việc công nhận những đơn vị hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết", xóa xong nhà dột nát cho người nghèo (giảm nghèo) 26/05/2004
22567 57/SVHTT Hướng dẫn số 57/SVHTT ngày 23/04/2004 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ phát động xây dựng địa bàn, địa phương đạt danh hiệu văn hoá (thôn, ấp, khu phố-xã, phường, thị trấn-huyện, thị xã, thành phố)toàn dân đoàn kết. 23/04/2004
22568 53/2010/TT-BTC Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa. 14/04/2004
22569 18/2003/QH11 Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (Hợp tác xã) 26/11/2003
22570 14430 Luật thi đua khen thưởng năm 2003 số 15/2003/QH11 của Quốc Hội Khóa X, kỳ họp thứ 10. 26/11/2003
22571 13/2003/QH11 của Quốc hội Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003 về Đất đai 26/11/2003
22572 8907/QĐ-UBND Quyết định số 8907/QĐ-UBND ngày 10/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT đến năm 2020. 10/10/2003
22573 7179/2004/QĐ.UB Quyết định số 7179/2004/QĐ.UB ngày 07/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/10/2003
22574 Nghị định 76/2003/NĐ-CP Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục. 27/06/2003
22575 316/NHCS-KH Công văn số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Ngân hàng chính sách xã hội V/v hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo. 02/05/2003
22576 159/HD-VHTT Hướng dẫn số 159/HD-VHTT ngày 21/4/2003 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tiêu chuẩn và thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 21/04/2003
22577 65/2002/NĐ-CP Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ Về công tác phòng không nhân dân 01/07/2002
22578 11/2001/TT-BYT Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ Y tế Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp. 06/06/2001
22579 09/1998/QH10 Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội 02/12/1998
22580 202.QĐ/UBTX Quyết định số 202.QĐ/UBTX ngày 24/6/1996 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thu hồi diện tích 3.140 m2 đất sản xuất nông nghiệp tọa lạc tại phường Phước Hưng của Ông Trần Văn Tăng. 24/06/1996
Hiển thị 22.561 - 22.580 of 22.582 kết quả.
của 1.130