Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
22601 53/2010/TT-BTC Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa. 14/04/2004
22602 18/2003/QH11 Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 (Hợp tác xã) 26/11/2003
22603 14430 Luật thi đua khen thưởng năm 2003 số 15/2003/QH11 của Quốc Hội Khóa X, kỳ họp thứ 10. 26/11/2003
22604 13/2003/QH11 của Quốc hội Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003 về Đất đai 26/11/2003
22605 8907/QĐ-UBND Quyết định số 8907/QĐ-UBND ngày 10/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT đến năm 2020. 10/10/2003
22606 7179/2004/QĐ.UB Quyết định số 7179/2004/QĐ.UB ngày 07/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/10/2003
22607 Nghị định 76/2003/NĐ-CP Nghị định 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ Quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục. 27/06/2003
22608 316/NHCS-KH Công văn số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Ngân hàng chính sách xã hội V/v hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo. 02/05/2003
22609 159/HD-VHTT Hướng dẫn số 159/HD-VHTT ngày 21/4/2003 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tiêu chuẩn và thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 21/04/2003
22610 65/2002/NĐ-CP Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ Về công tác phòng không nhân dân 01/07/2002
22611 11/2001/TT-BYT Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ Y tế Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp. 06/06/2001
22612 09/1998/QH10 Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội 02/12/1998
22613 202.QĐ/UBTX Quyết định số 202.QĐ/UBTX ngày 24/6/1996 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thu hồi diện tích 3.140 m2 đất sản xuất nông nghiệp tọa lạc tại phường Phước Hưng của Ông Trần Văn Tăng. 24/06/1996
22614 73/CP Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 30/07/1994
22615 45/CP Nghị định số 45/CP ngày 02/6/1994 của Chính phủ .V/v Thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02/06/1994
Hiển thị 22.601 - 22.615 of 22.615 kết quả.
của 1.131