Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 24/02/2017 vv/ hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 24/02/2017
22 121/STTTT-BCVT Công văn số 121/STTTT-BCVT ngày 23/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mã vùng trên địa bàn Tỉnh. 23/02/2017
23 170/SNV-TG Công văn số 170/SNV-TG ngày 22/02/2017 v/v tổ chức Đại hội Nhơn sanh cơ sở tại các Họ đạo Cao đài Tây Ninh. 22/02/2017
24 43/BC-UBND Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tháng 02 năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 21/02/2017
25 231/SKHĐT-ĐTKT Công văn số 231/SKHĐT-ĐTKT ngày 21/02/2017 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ. 21/02/2017
26 20/KH-UBND Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
27 21/KH-UBND Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
28 18/KH-UBND Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kiểm tra An toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
29 19/KH-UBND Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
30 45/TB-UBND Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố (ngày 14/02/2017) 20/02/2017
31 08/CT-UBND Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 20/02/2017
32 665/QĐ-UBND Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Thành lập Hội đồng định giá để bán đấu giá tài sản là 595 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu của Trưởng Công an Thành phố Bà Rịa 20/02/2017
33 42/TB-UBND Thông báo số 42/TB-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh v/v kết luận của PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tỉnh về giảm nghèo tại cuộc họp ngày 14/02/2017. 20/02/2017
34 1303/UBND-VP Công văn số 1303/UBND-VP ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh v/v phối hợp rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. 20/02/2017
35 1290/UBND-VP Công văn số 1290/UBND-VP ngày 20/02/2017 v/v triển khai, thực hiện Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 10/01/2017 của VPCP. 20/02/2017
36 614/QĐ-UBND Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 17/02/2017
37 617/QĐ-UBND Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 17/02/2017
38 42/BC-UBND Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành ph1ô Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017) 17/02/2017
39 29/CT-UBND Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2017. 17/02/2017
40 1233/UBND-VP Công văn số 1233/UBND-VP ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, hội. 17/02/2017
Hiển thị 21 - 40 of 22.228 kết quả.
của 1.112