Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 298/BC-UBND Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 12/09/2017
22 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 06/09/2017
23 656-CV/TUBR Công văn số 656-CV/TUBR về việc báo cáo các đoàn công tác nước ngoài. 29/08/2017
24 1041/SNV-CCHC Công văn số 1041/SNV-CCHC ngày 21/8/2017 v/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 21/08/2017
25 7676/UBND-VP Công văn số 7676/UBND-VP ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng lần thứ XI năm 2017 16/08/2017
26 558/TB-UBND Thông báo số 558/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tài tại cuộc họp giải quyết khiếu nại ngày 08/8/2017. 14/08/2017
27 551/TB-UBND Thông báo số 551/TB-UBND ngày 10/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hoàng tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sai phạm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố theo Kết luận số 78/KL-TTr ngày 19/5/2017 của Thanh tra Tỉnh. 10/08/2017
28 2245/QĐ-UBND Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND các huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc tỉnh 09/08/2017
29 394/BTG-CGTL Công văn số 394/BTG-CGTL ngày 04/8/2017 v/v rà soát một số tổ chức Tin lành đang lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 04/08/2017
30 542/TB-UBND Thông báo số 542/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác ngầm hóa cáp viễn thông trên tuyến đường Hương lộ 10. 02/08/2017
31 541/TB-UBND Thông báo số 541/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Trần Vinh Quang- Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020. 02/08/2017
32 240/BC-UBND Báo cáo só 240/BC-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu của tháng 8 năm 2017 28/07/2017
33 2103/QĐ-UBND Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 28/07/2017
34 238/BC-UBND Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v về việc thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hữu Nghiệp ngụ tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 26/07/2017
35 350/TB-UBND Thông báo số 350/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh v/v kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình Cầu truyền hình `Tiếp bước cha anh` tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. 25/07/2017
36 236/BC-UBND Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 24/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tổng kết thi hành Luật Thanh tra (từ ngày 01/7/2011 đến 30/6/2017) 24/07/2017
37 234/BC-UBND Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 21/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v :Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2017)Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa 21/07/2017
38 2033/QĐ-UBND Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 21/07/2017
39 69/KH-UBND Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh 19/07/2017
40 730/STTTT-TTBCXD Công văn số 730/STTTT-TTBCXD ngày 19/7/2017 v/v tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 19/07/2017
Hiển thị 21 - 40 of 22.434 kết quả.
của 1.122