Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 1895/QĐ-UBND Quyết định số 1895/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23/07/2018
22 937/TB-UBND Thông báo số 937/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng các công trình trên địa bàn thành phố 20/07/2018
23 1821/QĐ-UBND Quyết định số 1821/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17/07/2018
24 368/TB-UBND Thông báo số 368/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Trình tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh về việc thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 2018-2021. 17/07/2018
25 1800/QĐ-UBND Quyết định số 1800/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. 12/07/2018
26 05-TB/TCT.BCĐ Thông báo số 05-TB/TCT.BCĐ của Tổ công tác số 01 v/v kết quả kiểm tra việc thực hiện Pháp lậnh số 34/007/PL-UBTVQH11 tại phường Long Toàn, TP BR. 10/07/2018
27 2424/UBND-NV Công văn số 2424/UBND-NV của UBND thành phố Bà Rịa v/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. 04/07/2018
28 1665/QĐ-UBND Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/06/2018
29 2812/QĐ-UBND Quyết định số 2812/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Bà Rịa. 26/06/2018
30 222/BC-UBND Báo cáo số 222/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, giai đoạn 2016-2020 (Từ năm 2016 đến năm 2018) Từ ngày 16/11/2015 đến 15/4/2018) 19/06/2018
31 311/TB-UBND Thông báo số 311/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh loại hình karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (Họp ngày 01/6/2018). 18/06/2018
32 5823/UBND-VP Công văn số 5823/UBND-VP của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản. 15/06/2018
33 1473/QĐ-UBND Quyết định số 1473/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch 2018-2020, định hướng đến 2030 06/06/2018
34 2517/QĐ-UBND Quyết định số 2517/QĐ-UBND của UBND thành phố v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 06/06/2018
35 1469/QĐ-UBND Quyết định số 1469/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020 05/06/2018
36 151-KH/TUBR Kế hoạch số 151-KH/TUBR của Thành ủy Bà Rịa v/v phát động phong trào `đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh`. 31/05/2018
37 171/BC-UBND Báo cáo số 171/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 5, lũy kế 5 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2018 23/05/2018
38 117/KH-UBND Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 17/05/2018
39 80/2018/NĐ-CP Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 17/05/2018
40 73/2018/NĐ-CP Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 15/05/2018
Hiển thị 21 - 40 of 22.567 kết quả.
của 1.129