Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 780/QĐ-UBND Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn 3 Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT (từ năm 2018 đến năm 2020) 21/03/2018
22 75/BC-UBND Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v.v Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 19/03/2018
23 Test 1 Test 1 16/03/2018
24 test 2 test 2 16/03/2018
25 73/BC-UBND Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 16/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 16/03/2018
26 38/KH-UBND Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/03/2018
27 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND của UBND thành phố v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
28 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
29 55/BC-UBND Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. 28/02/2018
30 396/QĐ-UBND Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND thành phố v/v Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 05/02/2018
31 13/TB-VP Thông báo số 13/TB-VP ngày 30/01/2018 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa 30/01/2018
32 36/SKHCN-TĐC Công văn số 36/SKHCN-TĐC v/v triển khai Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ KH&CN về danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 18/01/2018
33 95/QĐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trng CQĐV 17/01/2018
34 449/UBND-VP Công văn số 449/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17/01/2018
35 126/SCT-QLNL Công văn số 126/SCT-QLNL v/v thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. 17/01/2018
36 29/TB-UBND Thông báo số 29/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 15/01/2018
37 47/QĐ-UBND Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không phép, trái phép trên đất liền và huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/01/2018
38 02/KH-UBND Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác LĐ, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 2018 10/01/2018
39 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT 10/01/2018
40 43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 10/01/2018
Hiển thị 21 - 40 of 22.475 kết quả.
của 1.124