Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 126/SCT-QLNL Công văn số 126/SCT-QLNL v/v thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. 17/01/2018
22 29/TB-UBND Thông báo số 29/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 15/01/2018
23 47/QĐ-UBND Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không phép, trái phép trên đất liền và huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/01/2018
24 02/KH-UBND Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác LĐ, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 2018 10/01/2018
25 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT 10/01/2018
26 43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 10/01/2018
27 90/SNN-CV Công văn số 90/SNN-CV v/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 10/01/2018
28 206/UBND-VP Công văn số 206/UBND-VP của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/01/2018
29 27/KH-UBND Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Thành phố Bà RỊa v/v thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 06/12/2017
30 2925/QĐ-UBND Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 08/11/2017
31 5331/QĐ-UBND Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa 03/11/2017
32 09/HĐTĐKT Công văn số 09/HĐTĐKT ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phân công Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phụ trách các cum, khối và Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua năm 2017. 03/11/2017
33 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
34 2992/UBND-VP Công văn số 2992/UBND-VP ngày 22/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v chuẩn bị báo cáo để làm việc với HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 22/09/2017
35 984/STTTT-TTBCXD Công văn sô 984/STTTT-TTBCXD ngày 15/9/2017 v/v tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. 15/09/2017
36 791/SDL.VP Công văn số 791/SDL.VP ngày 12/9/2017 v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ công tác quản lý Nhà nước về du lịch. 12/09/2017
37 298/BC-UBND Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 12/09/2017
38 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 06/09/2017
39 656-CV/TUBR Công văn số 656-CV/TUBR về việc báo cáo các đoàn công tác nước ngoài. 29/08/2017
40 1041/SNV-CCHC Công văn số 1041/SNV-CCHC ngày 21/8/2017 v/v đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 21/08/2017
Hiển thị 21 - 40 of 22.455 kết quả.
của 1.123