Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 349/2016/TT-BTC Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 v/v quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 30/12/2016
22 13/2016/TT-BTP Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp v.v quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 30/12/2016
23 175/2016/NĐ-CP Nghị định 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 30/12/2016
24 19043/BTC-QLCS Công văn số 19043/BTC-QLCS Về việc tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 30/12/2016
25 28/2016/TT-BXD Thông tư 28/2016/TT-BXD v/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 15/12/2016
26 319/2016/TT-BT Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 v/v quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017. 13/12/2016
27 2540/QĐ-TTg Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 30/11/2016
28 2036/QĐ-BTTTT Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT v/v ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành 21/11/2016
29 301/2016/TT-BTC Thông tư 301/2016/TT-BTC v/v hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 15/11/2016
30 304/2016/TT-BTC Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. 15/11/2016
31 237/2016/TT-BTC Thông tư 237/2016/TT-BTC v/v quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa. 11/11/2016
32 235/2016/TT-BTC Thông tư 235/2016/TT-BTC v/v quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 11/11/2016
33 238/2016/TT-BTC Thông tư 238/2016/TT-BTC v/v quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. 11/11/2016
34 233/2016/TT-BTC Thông tư 233/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 11/11/2016
35 149/2016/NĐ-C Nghị định 149/2016/NĐ-CP v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 11/11/2016
36 1889/TTg-TH Công văn số 1889/TTg-TH ngày 27/10/2016 V/v triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm 27/10/2016
37 158/2016/TT-BTC Thông tư 158/2016/TT-BTC v/v quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 25/10/2016
38 46/2016/QĐ-TTg Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 19/10/2016
39 155/2016/NĐ-CP Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 v/v quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 18/10/2016
40 30/2016/TT-BTNMT Thông tư 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 12/10/2016
Hiển thị 21 - 40 of 1.778 kết quả.
của 89