Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1541 50/2008/NĐ-CP Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển. 21/04/2008
1542 19/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin - Truyền thông. V/v Ban hành 09/04/2008
1543 20/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin - Truyền thông. V/v Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước(quản lý văn bản trên môi trường mạng) 09/04/2008
1544 14/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. V/v Ban hành Điều lệ trường mầm non 07/04/2008
1545 04/2008/PL-UBTVQH12 Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 02/04/2008
1546 26/2008/TT-BTC Thông tư số 26/2008/TT-BTC ngày 28/03/2008 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003 NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 28/03/2008
1547 11/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. V/v ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh 28/03/2008
1548 35/2008/NĐ-CP Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 25/03/2008
1549 43/2008/QĐ-TTg Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ Tướng Chính phủ. V/v Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 24/03/2008
1550 09/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT. V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn 24/03/2008
1551 33/2008/NĐ-CP Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính Phủ. V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 19/03/2008
1552 24/2010/NĐ-CP Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 15/03/2008
1553 24/2008/TT-BTC Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 14/03/2008
1554 39/2008/QĐ-TTg Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 14/03/2008
1555 22/2008/QĐ-BTC Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính. Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 10/03/2008
1556 22/2008/TT-BTC Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính. V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của thủ tướng chính phủ 10/03/2008
1557 08/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/3/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. V/v ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 06/03/2008
1558 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
1559 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
1560 25/2008/NĐ-CP Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. 04/03/2008
Hiển thị 1.541 - 1.560 of 1.778 kết quả.
của 89