Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 1879/QĐ-UBND Quyết định số 1879/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Phân pha đường dây dẫn đường dây 110KV 173 Bà Rịa - 171 Ngãi Giao, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23/07/2018
22 1895/QĐ-UBND Quyết định số 1895/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23/07/2018
23 1821/QĐ-UBND Quyết định số 1821/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17/07/2018
24 368/TB-UBND Thông báo số 368/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Trình tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh về việc thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 2018-2021. 17/07/2018
25 1800/QĐ-UBND Quyết định số 1800/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. 12/07/2018
26 1665/QĐ-UBND Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/06/2018
27 2812/QĐ-UBND Quyết định số 2812/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Bà Rịa. 26/06/2018
28 311/TB-UBND Thông báo số 311/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh loại hình karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (Họp ngày 01/6/2018). 18/06/2018
29 5823/UBND-VP Công văn số 5823/UBND-VP của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản. 15/06/2018
30 1473/QĐ-UBND Quyết định số 1473/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch 2018-2020, định hướng đến 2030 06/06/2018
31 1469/QĐ-UBND Quyết định số 1469/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020 05/06/2018
32 13/2018/QĐ-UBND Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(IN) 10/05/2018
33 1011/QĐ-UBND Quyết định số 1011/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030 20/04/2018
34 3441/QĐ-UBND Công văn số 3441/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v triển khai 21/2018/NĐ-CP23/2/2018 của Chính phủ 16/04/2018
35 06/CT-UBND Chỉ tịch số 06/CT-UBND của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2018
36 41/KH-UBND kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tổ chức cuộc thi viết về gương điển hỉnh tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh 12/04/2018
37 168/TB-UBND Thông báo số 168/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; dự thảo Kế hoạch lễ hội, sự kiện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020 12/04/2018
38 40/KH-UBN Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh v/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 10/04/2018
39 130/TB-UBND Thông báo số 130/TB-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh v/v kết luận phiên họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và một số nhiệm vụ thàng 3 năm 2018 23/03/2018
40 790/QĐ-UBND Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh BRVT 22/03/2018
Hiển thị 21 - 40 of 6.668 kết quả.
của 334