Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
6661 11/2005/CT-UBND Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 29/3/2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/03/2005
6662 07 /2005/CT-UB Chỉ thị số 07 /2005/CT-UB ngày 15/03/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2005
6663 22/TB-UB Thông báo số 22/TB-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp xý lý các kiến nghị của Thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa về phân cấp đầu tư, đền bù GPMB. 31/01/2005
6664 3545/UBND-VP Công văn số 3545/UBND-VP ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng, ở phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa. 02/07/2004
6665 57/SVHTT Hướng dẫn số 57/SVHTT ngày 23/04/2004 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Tổ chức lễ phát động xây dựng địa bàn, địa phương đạt danh hiệu văn hoá (thôn, ấp, khu phố-xã, phường, thị trấn-huyện, thị xã, thành phố)toàn dân đoàn kết. 23/04/2004
6666 8907/QĐ-UBND Quyết định số 8907/QĐ-UBND ngày 10/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT đến năm 2020. 10/10/2003
6667 7179/2004/QĐ.UB Quyết định số 7179/2004/QĐ.UB ngày 07/10/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v Ban hành quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/10/2003
6668 159/HD-VHTT Hướng dẫn số 159/HD-VHTT ngày 21/4/2003 của Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tiêu chuẩn và thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.(toàn dân đoàn kết) 21/04/2003
Hiển thị 6.661 - 6.668 of 6.668 kết quả.
của 334