Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 287/BC-UBND Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
22 943/TB-UBND Thông báo số 943/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết hoạt động Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 25/07/2018
23 3308/QĐ-UBND Quyết định số 3308/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017. 23/07/2018
24 937/TB-UBND Thông báo số 937/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng các công trình trên địa bàn thành phố 20/07/2018
25 3076/QĐ-UBND Quyết định số 3076/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 13/07/2018
26 2424/UBND-NV Công văn số 2424/UBND-NV của UBND thành phố Bà Rịa v/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. 04/07/2018
27 222/BC-UBND Báo cáo số 222/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, giai đoạn 2016-2020 (Từ năm 2016 đến năm 2018) Từ ngày 16/11/2015 đến 15/4/2018) 19/06/2018
28 2517/QĐ-UBND Quyết định số 2517/QĐ-UBND của UBND thành phố v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 06/06/2018
29 171/BC-UBND Báo cáo số 171/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 5, lũy kế 5 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2018 23/05/2018
30 117/KH-UBND Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 17/05/2018
31 2150/QĐ-UBND Quyết định số 2150/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa 15/05/2018
32 139/BC-UBND Báo cáo 139/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 4/2018 và công tác trọng tâm tháng 5/2018 27/04/2018
33 128/BC-UBND Báo cáo số 128/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ANQP tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. 23/04/2018
34 1114/UBND-VP Công văn số 1114/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm HS-MT; giảm thiểu TNGT và xây dựng tổ tự quản về ANTT tại các cơ sở trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2016-2020). 13/04/2018
35 70/BC-BTC Báo cáo số 70/BC-BTC của UBND thành phố Bà Rịa v/v tình hình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Tháng 4 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. 12/04/2018
36 867/UBND-VP Công văn số 867/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai thực hiện Công văn số 915-CV/TUBR ngày 22/3/2018 của Thành ủy Bà Rịa về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018. 27/03/2018
37 75/BC-UBND Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v.v Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 19/03/2018
38 73/BC-UBND Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 16/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 16/03/2018
39 38/KH-UBND Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/03/2018
40 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND của UBND thành phố v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
Hiển thị 21 - 40 of 13.585 kết quả.
của 680