Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
13321 157/UBND-VP Công văn số 157/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Thẩm định khối lượng tài sản bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra đối với Công ty Công trình đô thị thị xã. (đ/c Lành theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13322 156/UBND-VP Công văn số 156/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13323 155/UBND-VP Công văn số 155/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Bửu, phường Long Hương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13324 154/UBND-VP Công văn số 154/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Xem xét tờ trình của UBND phường Long Tâm về giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Ngọc Dương. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13325 153/UBND-VP Công văn số 153/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Đôn đốc thực hiện giải quyết khiếu nại của các hộ dân dân thuộc công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 55. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13326 152/UBND-VP Công văn số 152/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Chỉ đạo giải quyết đơn của ông Lê Vân, phường Long Tâm. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13327 158/BCCH Công văn số 158/BCCH ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo CCHC thị xã Bà Rịa phụ trách địa bàn phường, xã 31/01/2007
13328 151/UBND-VP Công văn số 151/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Công ty Công trình Đô thị xin bổ sung ngành nghề kinh doanh các khu tái định cư trên địa bàn thị xã. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13329 150/UBND-VP Công văn số 150/UBND-VP ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Điều động xe phục vụ Đoàn đi thăm các đối tượng chính sách. 31/01/2007
13330 80/PC-UBND Phiếu chuyển số 80/PC-UBND ngày 31/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị Công văn số 21/TGDT-CGTLngày 26/01/2007 của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc giáo xứ Long Toàn xin xây dựng lại nhà xứ và xây dựng mới nhà để hài cốt trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Long Toàn để chủ trì phối hợp với Phòng Tôn giáo thị xã và UBND phường Long Toàn khảo sát cụ thể và có báo cáo đề xuất TT.UBND thị xã xem xét trước khi phúc đáp bằng văn bản về Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 31/01/2007
13331 143/UBND-VP Công văn số 143/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Sử dụng kinh phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư H20 - Thị xã Bà Rịa. 30/01/2007
13332 149/UBND-VP Công văn số 149/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v cho chủ trương sửa chữa Sân quần vợt thị xã Bà Rịa. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13333 148/UBND-VP Công văn số 148/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v cho chủ trương sửa chữa và thay thế hệ thống điện, máy vi tính của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13334 147/UBND-VP Công văn số 147/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Hợp tác xã Toàn Thắng xin xây dựng văn phòng và mở dịch vụ thương mại. (đ/c Trí theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13335 146/UBND-VP Công văn số 146/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 05/01/2007 và Thông báo số 59-TB/TU ngày 22/01/2007 của Tỉnh ủy BR-VT. (đ/c Lan theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13336 145/UBND-VP Công văn số 145/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v góp ý hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13337 142/UBND-VP Công văn số 142/UBND-VP ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. V/v chuẩn bị báo cáo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã. (đ/c Loan theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13338 79/PC-UBND Phiếu chuyển số 79/PC-UBND ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Phước Hưng Văn bản số 253/UBND-VP ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị A, ngụ tại tổ 9, khu phố 4, phường Phước Hưng, xin hỗ trợ tiền sửa chữa nhà do cơn bão số 9 gây ra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và đồng thời báo cáo kết quả về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13339 77/PC-UBND Phiếu chuyển số 77/PC-UBND ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho UBND phường Phước Trung đơn kiến nghị của ông Trần Thế Hải, hiện tạm trú tại tổ 8, khu phố 4, phường Phước Trung để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 30/01/2007
13340 76/PC-UBND Phiếu chuyển số 76/PC-UBND ngày 30/01/2007 của UBND thị xã Bà Rịa. Chuyển cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đơn kiến nghị của ông Phan Văn Kiều, ngụ tại 2371A, phường Phước Nguyên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã. (đ/c Dũng theo dõi thực hiện) 30/01/2007
Hiển thị 13.321 - 13.340 of 13.581 kết quả.
của 680