Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
421 663/STC-HCVX Công văn số 663/STC-HCVX ngày 27/3/2014 của Sở Tài chính BR-VT Về việc triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 03, tháng 04 năm 2014. 27/03/2014
422 527/SYT-NVY Kế hoạch số 527/SYT-NVY ngày 27/3/2013 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v phối hợp bệnh viện nhân dân Gia Định TP HCM và Hội CTĐ tỉnh tổ chức khám sàng lọc bệnh tim tại tỉnh tỉnh BR-VT năm 2014. 27/03/2014
423 170/BDT-VP Công văn số 170/BDT-VP ngày 24/3/2014 của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v rà soát, xây dựng đề án kiện toàn tổ chcứ bộ máy, nhân sự làm công tác dân tộc. 24/03/2014
424 12/KH-UBND Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/3/2014 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng. 20/03/2014
425 281/SNT-ĐT Công văn số 281/SNT-ĐT ngày 13/3/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v thông báo triệu tập cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng cải cách hành chính tỉnh BR-VT năm 2014. 13/03/2014
426 174/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Công văn số 174/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 18/2/2014 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du laịch về việc triển khai xây dựng danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” 27/02/2014
427 74/SNN-VP Công văn số 74/SNN-VP ngày 13/01/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc lấy ý kiến góp ý về các TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. 13/01/2014
Hiển thị 421 - 427 of 427 kết quả.
của 22