Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 258/KHPH-BDT-SVHTT kế hoạch số 258/KHPH-BDT-SVHTT ngày 04/4/2017 v/v phối hợp tổ chức hội thao Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT năm 2017. 04/04/2017
62 172/SNgV-VP Công văn số 172/SNgV-VP ngày 29/3/2017 v/v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trí nội bộ quý I/2017. 29/03/2017
63 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
64 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP ngày 29/3/2017 v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
65 124-BC/TU Báo cáo số 124-BC/TU ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy BR-VT v/v tổng kết thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. 23/03/2017
66 112/KH-SLĐTBXH Kế hoạch số 112/KH-SLĐTBXH ngày 21/2/2017 v/v tổ chức thăm, tặng quà cho người khuyết tật. 21/03/2017
67 330/SNV-CCHC Công văn số 330/SNV-CCHC ngày 21/3/2017 v/v phát động phong trào thi đua chuyên đề Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. 21/03/2017
68 729/SLĐTBXH-DN Công văn số 729/SLĐTBXH-DN ngày 21/3/2017 của Sở LĐTBXH v/v thực hiện thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. 21/03/2017
69 73/HĐND-VHXH Công văn số 73/HĐND-VHXH ngày 20/3/2017 v/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016. 20/03/2017
70 307/SNV-TG Công văn số 307/SNV-TG ngày 20/3/2017 v/v dựng tượng tại các khu công nghiệp, khu du lịch. 20/03/2017
71 09/KH-SVHTT Kế hoạch số 09/KH-SVHTT ngày 15/3/2017 v/v thực hiện các hoạt động năm 2017 thuộc Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 15/03/2017
72 248/SVHTT-QLTDTT Công văn số 248/SVHTT-QLTDTT ngày 07/03/2017 v/v hỗ trợ tổ chức đón giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ VII năm 2017. 07/03/2017
73 593/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 593/SLĐTBXH-BTXH ngày 13/3/2017 v/v trả lời đơn kiến nghị của UB MTTQ VN tỉnh tại thông báo số 127/TB-MTTQ-BTT. 06/03/2017
74 526/LĐTBXH-CSATLĐ Công văn số 526/LĐTBXH-CSATLĐ ngày 06/3/2017 v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động tăng cường việc sử dụng lao động qua đào tạo. 06/03/2017
75 06/KH-SVHTT Công văn số 06/KH-SVHTT ngày 03/3/2017 v/v tổ chức tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017. 03/03/2017
76 584/BCĐLNATTP Công văn số 584/BCĐLNATTP ngày 03/3/2017 v/v triển khai kế hoạch số 10/KH-BCĐLNATTP ngày 20/01/2017 của BCĐ LN ATTP tỉnh BR-VT. 03/03/2017
77 19/CV-NCT Công văn số 19/CV-NCT ngày 01/3/2017 của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh v/v tiếp tục thực hiện công văn số 09/CV-NCT ngày 06/02/2017. 01/03/2017
78 552/STC-TCHCSN Công văn số 552/STC-TCHCSN ngày 27/02/2017 v/v triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 02.2017. 27/02/2017
79 451/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 451/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/02/2016 v/v tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, hội. 27/02/2017
80 121/STTTT-BCVT Công văn số 121/STTTT-BCVT ngày 23/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mã vùng trên địa bàn Tỉnh. 23/02/2017
Hiển thị 61 - 80 of 424 kết quả.
của 22