Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 36/VP Công văn số 36/VP v/v xây dựng, hoàn chỉnh bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng ban. 21/03/2017
2 2109/UBND-V Công văn số 2109/UBND-VP ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh v.v thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTr ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 15/03/2017
3 508/QĐ-UBND Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Tài - phường Long Toàn- TP BR khiếu nại quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND TP BR (lần 2). 08/03/2017
4 610/UBND-VP Công văn số 610/UBND-VP ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2018-2023 07/03/2017
5 248/SVHTT-QLTDTT Công văn số 248/SVHTT-QLTDTT ngày 07/03/2017 v/v hỗ trợ tổ chức đón giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ VII năm 2017. 07/03/2017
6 791/QĐ-UBND Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố Bà Rịa v/v Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 – 2020” 06/03/2017
7 30/KH-UBND Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020 06/03/2017
8 526/LĐTBXH-CSATLĐ Công văn số 526/LĐTBXH-CSATLĐ ngày 06/3/2017 v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động tăng cường việc sử dụng lao động qua đào tạo. 06/03/2017
9 72-KH/TUBR Kế hoạch số 72-KH/TUBR ngày 03/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP BR. 03/03/2017
10 539/UBND-VP Công văn số 539/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT 01/03/2017
11 548/UBND-VP Công văn số 548/UBND-VP ngày 01/03/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh 01/03/2017
12 19/CV-NCT Công văn số 19/CV-NCT ngày 01/3/2017 của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh v/v tiếp tục thực hiện công văn số 09/CV-NCT ngày 06/02/2017. 01/03/2017
13 538/UBND-VP Công văn số 538/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT. 01/03/2017
14 22/KH-UBND Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gi giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/02/2017
15 501/UBND-VP Công văn số 501/UBND-VP ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Vân khiếu nại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa (lần 2 27/02/2017
16 552/STC-TCHCSN Công văn số 552/STC-TCHCSN ngày 27/02/2017 v/v triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 02.2017. 27/02/2017
17 475-CV/TUBR Công văn số 475-CV/TUBR ngày 27/02/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận 01-KL/BTCTW 27/02/2017
18 502/UBND-VP Công văn số 502/UBND-VP ngày 27/02/2017 của UBND thành ph1ô Bà Rịa v/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Doãn khiếu nại Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa (lần 2). 27/02/2017
19 451/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 451/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/02/2016 v/v tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, hội. 27/02/2017
20 395/QĐ-UBND Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh v.v phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dại ở động vật năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 24/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.228 kết quả.
của 1.112