Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3441/QĐ-UBND Công văn số 3441/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v triển khai 21/2018/NĐ-CP23/2/2018 của Chính phủ 16/04/2018
2 06/CT-UBND Chỉ tịch số 06/CT-UBND của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2018
3 168/TB-UBND Thông báo số 168/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; dự thảo Kế hoạch lễ hội, sự kiện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020 12/04/2018
4 40/KH-UBN Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh v/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 10/04/2018
5 130/TB-UBND Thông báo số 130/TB-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh v/v kết luận phiên họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và một số nhiệm vụ thàng 3 năm 2018 23/03/2018
6 790/QĐ-UBND Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh BRVT 22/03/2018
7 2484/UBND-VP Công văn số 2484/UBND-VP ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/03/2018
8 780/QĐ-UBND Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn 3 Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT (từ năm 2018 đến năm 2020) 21/03/2018
9 75/BC-UBND Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v.v Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 19/03/2018
10 Test 1 Test 1 16/03/2018
11 test 2 test 2 16/03/2018
12 73/BC-UBND Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 16/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 16/03/2018
13 38/KH-UBND Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/03/2018
14 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND của UBND thành phố v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
15 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
16 55/BC-UBND Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. 28/02/2018
17 13/TB-VP Thông báo số 13/TB-VP ngày 30/01/2018 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa 30/01/2018
18 36/SKHCN-TĐC Công văn số 36/SKHCN-TĐC v/v triển khai Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ KH&CN về danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 18/01/2018
19 95/QĐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trng CQĐV 17/01/2018
20 449/UBND-VP Công văn số 449/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 22.455 kết quả.
của 1.123