Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1612/TB-UBND Thộng báo số 1612/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố Bà Rịa ngày 13/11/2018 26/11/2018
2 1610/TB-UBND Thông báo số 1610/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp ngày 08/11/2018. 23/11/2018
3 5682/UBND-VP Công văn số 5682/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 9 có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Bà Rịa. 23/11/2018
4 256/KH-PCTT Kế hoạch số 256/KH-PCTT của BCH PCTT&TKCN v/v chỉ đạo, điều hành sẵn sàng ứng phó với bão số 9, năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 23/11/2018
5 375/TB-SNV Thông báo số 375/TB-SNV của Sở Nội vụ v/v kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018. 19/11/2018
6 413/BC-UBND Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 10 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018 31/10/2018
7 400/BC-UBND Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10, lũy kế 10 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2018 31/10/2018
8 10361/UBND-VP Công văn số 10361/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ ngày 21/9/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. 15/10/2018
9 10305/UBND-VP Công văn số 10305/UBND-VP của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử. 12/10/2018
10 2339/SYT-NVY Công văn số 2339/SYT-NVY của Sở Y tế v/v tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng ngày 10/9/2018. 28/08/2018
11 1023/KL-UBND Kết luận số 1023/KL-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v thanh tra về việc thanh tra hoạt động công khai minh bạch về tài chính và các lĩnh vực liên quan đến tài chính của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng trong năm 2016 và 2017. 16/08/2018
12 24/2018/QĐ-UBND Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v bãi bỏ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025 16/08/2018
13 1003/TB-UBND Thông báo số 1003/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng và ông Trương Tất Thắng- Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng. 15/08/2018
14 22/2018/QĐ-UBND Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/08/2018
15 249/BC-UBND Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 01/8/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịatháng 7 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 8/2018 08/08/2018
16 283/BC-UBND Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 24/7/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn tháng 7 năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 08/08/2018
17 282/BC-UBND Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 20/7/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 7, luỹ kế 7 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 08/08/2018
18 270/BC-UBND Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 13/7/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 07 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 08 năm 2018 08/08/2018
19 1994/QĐ-UBND Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình đã cấp giấy phép khai thác nước, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 26/07/2018
20 1997/QĐ-UBND Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBN tỉnh BRVT v/v phê duyệt lại giá đất của dự án Mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ và tuyến ống khí hoá lỏng của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần. 26/07/2018
Hiển thị 1 - 20 of 22.576 kết quả.
của 1.129