Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 598-CV/TUBR Công văn số 598-CV/TUBR ngày 14/6/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v đề nghị báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. 14/06/2017
2 51/QĐ-ST Quyết định số 51/QĐ-ST ngày 15/5/2017 về việc ban hành kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT. 14/06/2017
3 1535/QĐ-UBND Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh BRVT. 09/06/2017
4 1520/QĐ-UBND Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 07/06/2017
5 4929/UBND-VP Công văn số 4929/UBND-VP ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công an 02/06/2017
6 690/SNVXDCQ Công văn số 690/SNVXDCQ ngày 01/6/2017 v/v sơ kết thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong. 01/06/2017
7 230/BCH-CSLP Công văn số 230/BCH-CSLP ngày 31/5/2017 v/v giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ. 31/05/2017
8 59/KH-HĐPH Kế hoạch số 59/KH-HĐPH ngày 25/5/2017 v/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-Tr/BCĐCCTPTW-PHTW ngày 14/7/2015 giữa BCĐ cải cách Tư pháp Trung ưng và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017. 31/05/2017
9 861/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Công văn số 861/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/5/2017 v/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BTP. 29/05/2017
10 859/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Công văn số 859/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/5/2017 v/v thực hiện báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 29/05/2017
11 15/CT-UBND Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh BR-VT. 26/05/2017
12 44/BC-BCH Báo cáo số 44/BC-BCH ngày 26/5/2017 v/v kết quả kiễm tra công tác chuẩn bị về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các địa phương năm 2017. 26/05/2017
13 802/STP-PBGDPL Công văn số 802/STP-PBGDPL ngày 22/5/2017 v/v hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Toà án công nhận kết quả hoà giải thành ở cơ sở. 22/05/2017
14 4118/UBND-SNV Công văn số 4118/UBND-SNV ngày 16/5/2017 v/v thống nhất tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 16/05/2017
15 573-CV/TUBR Công văn số 573-CV/TUBR ngày 16/5/2017 v/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung. 16/05/2017
16 498/STTTT-CNTT Công văn số 498/STTTT-CNTT ngày 15/5/2017 v/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 15/05/2017
17 4074/UBND-SNV Công văn số 4074/UBND-SNV ngày 15/5/2017 v/v tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TW ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị. 15/05/2017
18 2448-CV/TU Công văn số 2448-CV/TU ngày 15/5/2017 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 15/05/2017
19 2080/QĐ-UBND Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 12/05/2017
20 79/QĐ-SCT Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 10/5/2017 v/v ban hành quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các khu vực chợ An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT. 10/05/2017
Hiển thị 1 - 20 of 22.352 kết quả.
của 1.118