Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 332/BC-UBND Báo cáo số 332/BC-UBND của UBND TP Bà Rịa v/v Tiến độ xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021) 27/08/2019
2 328/BC-UBND Báo cáo số 328/BC-UBND của UBND TP Bà Rại v/v TTình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8, lũy kế 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 23/08/2019
3 326/BC-UBND Báo cáo số 326/BC-UBND của UBND TP Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu 8 tháng và cuối năm 2019 22/08/2019
4 2075/QĐ-UBND Quyết định số 2075/QĐ-UBND v/v Ban hành Chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 771-KL/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 14/08/2019
5 117/KH-UBND Kế hoạch số 117/KH-UBND v/v Tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 05/08/2019
6 1980/QĐ-UBND Quyết định số 1980/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 02/08/2019
7 427/TB-UBND Thông báo số 427/TB-UBND v/v kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Long tại cuộc họp giao ban tài chính địa phương quý II năm 2019 01/08/2019
8 1977/QĐ-UBND Quyết định số 1977/QĐ-UBND v/v kiện toàn ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh bà rịa - vũng tàu giai đoạn 2017 - 2021 năm 2019 01/08/2019
9 1907/STP-QLVB Công văn số 1907/STP-QLVB v/v triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/07/2019
10 410/TB-UBND Thông báo số 410/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trình tại buổi làm việc với Thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 30/07/2019
11 1906/STP-QLVB Công văn 1906/STP-QLVB của Sở Tư pháp v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 30/07/2019
12 410/TB-UBND Thông báo số 410/TB-UBND v/v Kết luận của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trình tại buổi làm việc với Thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 30/07/2019
13 1900A/QĐ-UBND Quyết định số 1900A/QĐ-UBND v/v thành lập HĐTĐ, tổ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh tài chính-kế toán, tư pháp-hộ tịch, văn hóa xã hội cho công chức xã 2019 26/07/2019
14 19/2019/QĐ-UBND Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá xây dựng,điều chỉnh bảng giá đất,định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh BRVT 22/07/2019
15 65/2019/NĐ-CP Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 18/07/2019
16 1112/QĐ-BTC Quyết định số 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 28/06/2019
17 55/2019/NĐ-CP Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 24/06/2019
18 1054/SKHĐT-TH Công văn số 1054/SKHĐT-TH ngày 30/5/2019 về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khóa IX 12/06/2019
19 20/2019/TT-BGTVT Ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 12/06/2019
20 3889/QĐ-UBND Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Bà Rịa 28/05/2019
Hiển thị 1 - 20 of 22.624 kết quả.
của 1.132