Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 65/2019/NĐ-CP Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 18/07/2019
2 1112/QĐ-BTC Quyết định số 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 28/06/2019
3 55/2019/NĐ-CP Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 24/06/2019
4 20/2019/TT-BGTVT Ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 12/06/2019
5 01/2019/TT-BNV Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 09/04/2019
6 02/2019/TT-BNV Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 09/04/2019
7 373/BYT-KH-TC Công văn số 373 /BYT-KH-TC v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 23/01/2019
8 6/2018/TT-BTP Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 14/12/2018
9 80/2018/NĐ-CP Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 17/05/2018
10 73/2018/NĐ-CP Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 15/05/2018
11 08/2017/TT-BNV Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/10/2017
12 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
13 91/2017/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
14 1170/BTTTT-CVT Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyễn đổi mã vùng. 07/04/2017
15 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 24/02/2017 vv/ hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 24/02/2017
16 13/2017/TT-BTC Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài Chính v/v quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 15/02/2017
17 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
18 06/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 20/01/2017
19 122/QĐ-BCT Quyết định 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do bộ trưởng bộ công thương ban hành 16/01/2017
20 02/2017/NĐ-CP Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 09/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 1.778 kết quả.
của 89