Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
2 1170/BTTTT-CVT Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyễn đổi mã vùng. 07/04/2017
3 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 24/02/2017 vv/ hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 24/02/2017
4 13/2017/TT-BTC Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài Chính v/v quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 15/02/2017
5 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
6 06/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 20/01/2017
7 122/QĐ-BCT Quyết định 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do bộ trưởng bộ công thương ban hành 16/01/2017
8 02/2017/NĐ-CP Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 09/01/2017
9 349/2016/TT-BTC Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 v/v quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 30/12/2016
10 13/2016/TT-BTP Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp v.v quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 30/12/2016
11 175/2016/NĐ-CP Nghị định 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 30/12/2016
12 19043/BTC-QLCS Công văn số 19043/BTC-QLCS Về việc tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 30/12/2016
13 28/2016/TT-BXD Thông tư 28/2016/TT-BXD v/v sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 15/12/2016
14 319/2016/TT-BT Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 v/v quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017. 13/12/2016
15 2540/QĐ-TTg Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 30/11/2016
16 2036/QĐ-BTTTT Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT v/v ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành 21/11/2016
17 301/2016/TT-BTC Thông tư 301/2016/TT-BTC v/v hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 15/11/2016
18 304/2016/TT-BTC Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. 15/11/2016
19 237/2016/TT-BTC Thông tư 237/2016/TT-BTC v/v quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa. 11/11/2016
20 235/2016/TT-BTC Thông tư 235/2016/TT-BTC v/v quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 11/11/2016
Hiển thị 1 - 20 of 1.765 kết quả.
của 89