Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 23/2011/TT-BVHTTDL Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ VHTT và DL về Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 30/12/2012
2 Quyết định 2104/QĐ-TTg Quyết định 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020". 29/12/2012
3 Thông tư 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Thông tư 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. 28/12/2012
4 Thông tư 12/2012/TT-BXD Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. 28/12/2012
5 Quyết định 5139/QĐ-BVHTTDL Quyết định 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 28/12/2012
6 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 28/12/2012
7 Thông tư 20/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di, cổ vật, bảo vật quốc gia. 28/12/2012
8 Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện. 28/12/2012
9 Thông tư 45/2012/TT-BCT Thông tư 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước. 28/12/2012
10 Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia. 28/12/2012
11 Thông tư 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 28/12/2012
12 Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài. 28/12/2012
13 Thông tư 28/2012/TT-BTNMT Thông tư 28/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. 28/12/2012
14 Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. 27/12/2012
15 Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. 27/12/2012
16 Thông tư 22/2012/TT-BTNMT Thông tư 22/2012/TT-BTNMT ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 26/12/2012
17 Thông tư 11/2012/TT-BXD Thông tư 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. 25/12/2012
18 Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 20/12/2012
19 21680 Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 20/12/2012
20 21348 Quyết định 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng tại Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg. 19/12/2012
Hiển thị 1 - 20 of 1.256 kết quả.
của 63