Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 60/2014/TT-BCT Thông tư 60/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 27/12/2014
2 204/2014/TT-BTC Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 23/12/2014
3 22/2014/TT-BTTTT Thông tư 22/2014/TT-BTTTT v/v ban hành Quy hoạch kho số viễn thông. 22/12/2014
4 71/2014/QĐ-TTg Quyết định 71/2014/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 17/12/2014
5 2261/QĐ-TTg Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/12/2014
6 190/2014/TT-BTC Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 11/12/2014
7 5228/BNV-CQĐP Công văn số 5228/BNV-CQĐP về việc Xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã của Bộ Nội vụ. 05/12/2014
8 47/2014/TT-BCT Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương : Quy định về quản lý website thương mại điện tử 05/12/2014
9 104/2014/NĐ-CP Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất 02/12/2014
10 66/2014/QH13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 25/11/2014
11 3386/BTTTT-THH Công văn số 3386/BTTTT-THH ngày 20/11/2014 v/v Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 20/11/2014
12 17/2014/TT-BXD Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 18/11/2014
13 176/2014/TT-BTC Thông tư 176/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 17/11/2014
14 16571/BTC-HCSN Công văn số 16571/BTC-HCSN v/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. 14/11/2014
15 102/2014/NĐ-CP Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 10/11/2014
16 31/2014/TT-BCT Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương về việc Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 07/11/2014
17 162/2014/TT-BTC Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 06/11/2014
18 41/2014/TT-BCT Thông tư 41/2014/TT-BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 05/11/2014
19 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 29/10/2014
20 24/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 20/10/2014
Hiển thị 1 - 20 of 1.558 kết quả.
của 78