Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 57/2015/TT-BCT Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương v/v Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công thương 31/12/2015
2 59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 31/12/2015
3 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT: Quy định về quản lý chất thải y tế. 31/12/2015
4 215/2015/TT-BTC Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan 31/12/2015
5 210/2015/TT-BTC Thông tư số 210/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 30/12/2015
6 55/2015/TT-BCT Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 v/v quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 30/12/2015
7 19/2015/TT-BTP Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ tư pháp v/v quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 28/12/2015
8 132/2015/NĐ-CP Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 25/12/2015
9 6205/QĐ-BGDĐT Quyết định số 6205/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập 24/12/2015
10 69/2015/TT-BTNMT Thông tư 69/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của BTNMT v/v quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh. 22/12/2015
11 23/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 v/v Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015
12 63/2015/TT-BTNMT Thông tư 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của BTNMT v/v quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 21/12/2015
13 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong quản lý hành chính Thủ tục bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 14/12/2015
14 34/2015/TT-BTTTT Thông tư số 34/2015/TT-BTTTT v/v Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải 11/12/2015
15 62/2015/QĐ-TTg Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg v/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a 04/12/2015
16 42/2015/TT-BCT Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 01/12/2015
17 60/2015/QĐ-TTg Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 27/11/2015
18 30/CT-TTg Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường 27/11/2015
19 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Thông tư liện tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN v/v hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. 25/11/2015
20 3/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
Hiển thị 1 - 20 of 91 kết quả.
của 5