Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 08/2017/TT-BNV Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/10/2017
2 112/2017/NĐ-CP Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 06/10/2017
3 91/2017/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
4 1170/BTTTT-CVT Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyễn đổi mã vùng. 07/04/2017
5 02/2017/TT-BTC Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 24/02/2017 vv/ hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 24/02/2017
6 13/2017/TT-BTC Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài Chính v/v quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 15/02/2017
7 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
8 06/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 20/01/2017
9 122/QĐ-BCT Quyết định 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 về tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do bộ trưởng bộ công thương ban hành 16/01/2017
10 02/2017/NĐ-CP Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 09/01/2017
Hiển thị 10 kết quả
của 1