Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2075/QĐ-UBND Quyết định số 2075/QĐ-UBND v/v Ban hành Chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 771-KL/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 14/08/2019
2 117/KH-UBND Kế hoạch số 117/KH-UBND v/v Tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 05/08/2019
3 1980/QĐ-UBND Quyết định số 1980/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 02/08/2019
4 427/TB-UBND Thông báo số 427/TB-UBND v/v kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Long tại cuộc họp giao ban tài chính địa phương quý II năm 2019 01/08/2019
5 1977/QĐ-UBND Quyết định số 1977/QĐ-UBND v/v kiện toàn ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh bà rịa - vũng tàu giai đoạn 2017 - 2021 năm 2019 01/08/2019
6 410/TB-UBND Thông báo số 410/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trình tại buổi làm việc với Thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 30/07/2019
7 410/TB-UBND Thông báo số 410/TB-UBND v/v Kết luận của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trình tại buổi làm việc với Thành phố Bà Rịa về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 30/07/2019
8 1900A/QĐ-UBND Quyết định số 1900A/QĐ-UBND v/v thành lập HĐTĐ, tổ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh tài chính-kế toán, tư pháp-hộ tịch, văn hóa xã hội cho công chức xã 2019 26/07/2019
9 19/2019/QĐ-UBND Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá xây dựng,điều chỉnh bảng giá đất,định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh BRVT 22/07/2019
10 459/QĐ-UBND Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2018. 04/03/2019
11 455/QĐ-UBND Quyết định số 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2018 (xét tờ trình số 83/TTr-SGDĐT ngày 07/01/2019). 04/03/2019
12 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04/03/2019
13 110/TB-UBND Thông báo số 110/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số vấn đề công tác tôn giáo. 01/03/2019
14 442/QĐ-UBND của Quyết định số 442/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 01/03/2019
15 26/KH-UBND Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai thực hiện 33/CT-TTG 5/12/2018 tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 01/03/2019
16 439/QĐ-UBND Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh BRVT. 28/02/2019
17 433/QĐ-UBND Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27/02/2019
18 1311/UBND-VP Công văn số 1311/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện Nghị định sô 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 19/02/2019
19 37/2018/QĐ-UBND Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT. 28/12/2018
20 3836/QĐ-UBND Quyết định số 3836/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh BRVT. 28/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 6.677 kết quả.
của 334