Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1665/QĐ-UBND Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/06/2018
2 2812/QĐ-UBND Quyết định số 2812/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Bà Rịa. 26/06/2018
3 5823/UBND-VP Công văn số 5823/UBND-VP của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản. 15/06/2018
4 13/2018/QĐ-UBND Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(IN) 10/05/2018
5 3441/QĐ-UBND Công văn số 3441/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v triển khai 21/2018/NĐ-CP23/2/2018 của Chính phủ 16/04/2018
6 06/CT-UBND Chỉ tịch số 06/CT-UBND của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2018
7 41/KH-UBND kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tổ chức cuộc thi viết về gương điển hỉnh tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn tỉnh 12/04/2018
8 168/TB-UBND Thông báo số 168/TB-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; dự thảo Kế hoạch lễ hội, sự kiện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020 12/04/2018
9 40/KH-UBN Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh v/v tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 10/04/2018
10 130/TB-UBND Thông báo số 130/TB-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh v/v kết luận phiên họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và một số nhiệm vụ thàng 3 năm 2018 23/03/2018
11 790/QĐ-UBND Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh BRVT 22/03/2018
12 2484/UBND-VP Công văn số 2484/UBND-VP ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/03/2018
13 780/QĐ-UBND Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn 3 Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT (từ năm 2018 đến năm 2020) 21/03/2018
14 95/QĐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trng CQĐV 17/01/2018
15 449/UBND-VP Công văn số 449/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17/01/2018
16 29/TB-UBND Thông báo số 29/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 15/01/2018
17 47/QĐ-UBND Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không phép, trái phép trên đất liền và huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/01/2018
18 02/KH-UBND Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác LĐ, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 2018 10/01/2018
19 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT 10/01/2018
20 43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 10/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 6.595 kết quả.
của 330