Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 95/QĐ-UBND Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục, giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trng CQĐV 17/01/2018
2 449/UBND-VP Công văn số 449/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17/01/2018
3 29/TB-UBND Thông báo số 29/TB-UBND của UBND tỉnh v/v Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc tại cuộc họp nghe báo cáo về Dự thảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 15/01/2018
4 47/QĐ-UBND Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không phép, trái phép trên đất liền và huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10/01/2018
5 02/KH-UBND Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác LĐ, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 2018 10/01/2018
6 02/CT-UBND Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh BRVT 10/01/2018
7 43/QĐ-UBND Quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018 10/01/2018
8 206/UBND-VP Công văn số 206/UBND-VP của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/01/2018
9 2925/QĐ-UBND Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 08/11/2017
10 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 06/09/2017
11 7676/UBND-VP Công văn số 7676/UBND-VP ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng lần thứ XI năm 2017 16/08/2017
12 2245/QĐ-UBND Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND các huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc tỉnh 09/08/2017
13 2103/QĐ-UBND Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 28/07/2017
14 350/TB-UBND Thông báo số 350/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh v/v kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình Cầu truyền hình `Tiếp bước cha anh` tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. 25/07/2017
15 2033/QĐ-UBND Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 21/07/2017
16 69/KH-UBND Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh 19/07/2017
17 62/KH-UBND Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức đoàn dâng hương viếng đền thờ 68 năm ngày TBLS 12/07/2017
18 63/KH-UBND Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 ngày TBLS 12/07/2017
19 58/KH-UBND Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM 10/07/2017
20 6225/UBND-SNV Công văn số 6225/UBND-SNV ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh v/v tạm dừng việc tuyển dụng người làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn 06/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 6.576 kết quả.
của 329