Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3477/UBND-V Công văn số 3477/UBND-VP ngày 26/4/2017 v/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách - pháp luật hành chính công. 26/04/2017
2 948/QĐ-UBND Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch hoạt động phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh BR-VT năm 2017. 18/04/2017
3 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT Tỉnh BR-VT. 13/04/2017
4 919/QĐ-UBND Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBN tỉnh v/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Lừng - phường Phước Hưng, TP BR khiếu nại công văn số 1408/VP-UBND ngày 25/7/2014 của UBND thành phố Bà Rịa (lần 2). 13/04/2017
5 11/2017/QĐ-UBND Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v phân cấp, uỷ quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/04/2017
6 125/TB-UBND Thông báo số 125/TB-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh v/v kết luận của UBNDt tỉnh về đánh giá công tác quý I và cuộc họp thường kỳ tháng 3/2017. 05/04/2017
7 787/UBND-VP Quyết định số 787/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v.v ban hành kế hoạch thực hiện đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 03/04/2017
8 2645/UBND-VP Công văn số 2645/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai Báo cáo số 33/BC-ĐĐBQH ngày 16/02/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03/04/2017
9 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 03/04/2017
10 2646/UBND-VP Công văn số 2646/UBND-VP ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP. 03/04/2017
11 10/2017/QĐ-UBND Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v bãi bỏ quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh BR-VT. 03/04/2017
12 788/QĐ-UBND Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh BR-VT. 03/04/2017
13 120/TB-UBND Thông báo số 120/TB-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh v/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. 03/04/2017
14 2460/UBND-VP Công văn số 2460/UBND-VP ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tồn đọng của năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. 28/03/2017
15 718/QĐ-UBND Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sừa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/03/2017
16 707/QĐ-UBND Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh BR-VT trong năm 2017, đinh hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. 27/03/2017
17 675/QĐ-UBND Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/207 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT. 23/03/2017
18 2313/UBND-VP Công văn số 2313/UBND-VP ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTG ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 23/03/2017
19 630/QĐ-UBND Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 20/03/2017
20 628/QĐ-UBND Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT. 20/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 6.532 kết quả.
của 327