Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 459/QĐ-UBND Quyết định số 459/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, 2 năm 2018. 04/03/2019
2 455/QĐ-UBND Quyết định số 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công nhận các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2018 (xét tờ trình số 83/TTr-SGDĐT ngày 07/01/2019). 04/03/2019
3 28/KH-UBND Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04/03/2019
4 110/TB-UBND Thông báo số 110/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số vấn đề công tác tôn giáo. 01/03/2019
5 442/QĐ-UBND của Quyết định số 442/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 01/03/2019
6 26/KH-UBND Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai thực hiện 33/CT-TTG 5/12/2018 tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 01/03/2019
7 439/QĐ-UBND Quyết định số 439/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh BRVT. 28/02/2019
8 433/QĐ-UBND Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27/02/2019
9 1311/UBND-VP Công văn số 1311/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện Nghị định sô 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 19/02/2019
10 37/2018/QĐ-UBND Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT. 28/12/2018
11 3836/QĐ-UBND Quyết định số 3836/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh BRVT. 28/12/2018
12 10361/UBND-VP Công văn số 10361/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ ngày 21/9/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. 15/10/2018
13 10305/UBND-VP Công văn số 10305/UBND-VP của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử. 12/10/2018
14 24/2018/QĐ-UBND Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v bãi bỏ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025 16/08/2018
15 22/2018/QĐ-UBND Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/08/2018
16 1994/QĐ-UBND Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình đã cấp giấy phép khai thác nước, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 26/07/2018
17 1997/QĐ-UBND Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBN tỉnh BRVT v/v phê duyệt lại giá đất của dự án Mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ và tuyến ống khí hoá lỏng của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần. 26/07/2018
18 1995/QĐ-UBND Quyết định số 1995/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn. 26/07/2018
19 1944/QĐ-UBND Quyết định số 1944/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nhà ở ven Sông Dinh tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/07/2018
20 1950/QĐ-UBND Quyết định số 1950/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52 thành phố Bà Rịa. 25/07/2018
Hiển thị 1 - 20 of 6.668 kết quả.
của 334