Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 320/TB-UBND Thông báo số 320/TB-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 28 tháng 12 năm 2012. 28/12/2012
2 2924/QĐ-UBND Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc công nhận thành phố Bà Rịa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 - năm 2012. 28/12/2012
3 8808/UBND-VP Công văn số 8808/UBND-VP ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số: 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. 28/12/2012
4 2875/QĐ-UBND Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty công trình Đô thị thành phố Bà Rịa thành Công ty cổ phần. 28/12/2012
5 2918/QĐ-UBND Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2013. 28/12/2012
6 2877/QĐ-UBND Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc giải quyết đơn của ông Trần Văn Tuấn, ngụ tại số 9, ô1, ấp Tây, xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa khiếu nại quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2008 của chủ tịch UBND TXBR. 28/12/2012
7 2878/QĐ-UBND Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc giải quyết đơn của ông Đỗ Quốc Văn, ngụ tại số 3835 tổ 8 khu phố 5, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa khiếu nại Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của Chủ tịch UBND TXBR.(lần 2) 28/12/2012
8 47/2012/QĐ-UBND Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh BRVT. 28/12/2012
9 618/PC-UBND Phiếu chuyển số 618/PC-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT về việc chuyển đơn lần 03 của 18 hộ dân, ngụ tại hẻm 35 đường Lê Lợi, phường Phước Hiệp. 28/12/2012
10 2863/QĐ-UBND Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trên cận nghèo của tỉnh BRVT năm 2012. 27/12/2012
11 2867/QĐ-UBND Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc cho phép thành lập Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh BRVT. 27/12/2012
12 2846/QĐ-UBND Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc giao chủ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm học 2012-2013 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Bà Rịa. 26/12/2012
13 51/QĐ-SKHĐT Quyết định số 51/QĐ-SKHĐT ngày 26/12/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR - VT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của thanh tra sở kế hoạch và đâu tư. 26/12/2012
14 8709/UBND-VP Công văn số 8709/UBND-VP ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc triển khai, thực hiện công văn số 8274/BYT-ATTP ngày 04/12/2012 của Bộ Y tế. 26/12/2012
15 8709/UBND-VP Công văn số 8709/UBND-VP ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc triển khai, thực hiện công văn số 8274/BYT-ATTP ngày 04/12/2012 của Bộ Y tế. 26/12/2012
16 312/TB-UBND Thông báo số 312/TB-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc kết luận của phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Dũng, tại cuộc họp đánh giá sơ kết chương trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2013. 25/12/2012
17 313/TB-UBND Thông báo số 313/TB-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp về chuẩn bị các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán năm Quý Tỵ - 2013 tại tỉnh BRVT. 25/12/2012
18 8686/UBND-VP Công văn số 8686/UBND-VP ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc triển khai, thực hiện thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - TBXH. 25/12/2012
19 28/CT-UBND Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc tăng cường và nâng cao hiệu lực - hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 25/12/2012
20 8668/UBND-VP Công văn số 8668/UBND-VP ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh BR - VT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ. 24/12/2012
Hiển thị 1 - 20 of 4.666 kết quả.
của 234