Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 66/2014/QĐ-UBND Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định giá bồi thường hỗ trợ cây trồng, vật nuôi , diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BRVT. 31/12/2014
2 67/2014/QĐ-UBND Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh BRVT. 31/12/2014
3 2863/QĐ-UBND Quyết định số 2863/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản rắn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT. 26/12/2014
4 9744/UBND-VP Công văn số 9744/UBND-VP về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 22/12/2014
5 65/2014/QĐ-UBND Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT. 19/12/2014
6 121/KH-BCĐLNVSATTP Kế hoạch số 121/KH-BCĐLNVSATTP về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2015 của BCĐ liên ngành an toàn TP tỉnh. 18/12/2014
7 2624/QĐ-UBND Quyết định 2624/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thiết kế khu vệ sinh trong các trường học thuộc tỉnh BR-VT. 18/12/2014
8 9554/UBND-VP Công văn số 9554/UBND-VP ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc triển khai đề cương chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 phương hướng phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 của UBND tỉnh BRVT. 16/12/2014
9 9508/UBND-VP Công văn số 9508/UBND-VP về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của UBND tỉnh BRVT. 12/12/2014
10 2729/QĐ-UBND Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình xúc tiến xuất khẩu tỉnh BR-VT giai đoạn 2014 - 2016 của UBND tỉnh BRVT. 12/12/2014
11 2733/QĐ-UBND Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015 tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT. 12/12/2014
12 9530/UBND-VP Công văn số 9530/UBND-VP về việc chấp thuận phương án xử lý quy hoạch đối với các dự án chậm triển khai đã bị thu hồi trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh BRVT. 12/12/2014
13 25/2014/CT-UBND Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND v/v đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT. 11/12/2014
14 62/2014/QĐ-UBND Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh BR-VT. 11/12/2014
15 62/KH-UBND Kế hoạch số 62/KH-UBND v/v tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hoá - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2015 của UBND tỉnh BRVT. 10/12/2014
16 60/2014/QĐ-UBND Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT. 04/12/2014
17 9100/UBND-VP Công văn số 9100/UBND-VP v/v triển khai hoạt động tín dụng chính sách những tháng cuối năm 2014 của UBND tỉnh BRVT. 02/12/2014
18 9114/UBND-VP Công văn số 9114/UBND-VP v/v chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của UBND tỉnh BRVT. 02/12/2014
19 24/CT-UBND Chỉ thị số 24/CT-UBND v/v thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT của UBND tỉnh BRVT. 01/12/2014
20 2638/QĐ-UBND Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/11/2014
Hiển thị 1 - 20 of 5.940 kết quả.
của 297