Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3600/QĐ-UBND Quyết định số 3600/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt kết quả cuộc thi Quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Tây-Nam thành phố BR. 15/12/2017
2 2925/QĐ-UBND Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 08/11/2017
3 2510/QĐ-UBND Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 06/09/2017
4 2441/QĐ-UBND Quyết định số 2441/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 28/08/2017
5 7676/UBND-VP Công văn số 7676/UBND-VP ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức giải thưởng Ngọn Hải đăng lần thứ XI năm 2017 16/08/2017
6 2245/QĐ-UBND Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND các huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc tỉnh 09/08/2017
7 2103/QĐ-UBND Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 28/07/2017
8 350/TB-UBND Thông báo số 350/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh v/v kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình Cầu truyền hình `Tiếp bước cha anh` tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. 25/07/2017
9 2033/QĐ-UBND Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 21/07/2017
10 69/KH-UBND Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh 19/07/2017
11 62/KH-UBND Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức đoàn dâng hương viếng đền thờ 68 năm ngày TBLS 12/07/2017
12 63/KH-UBND Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 ngày TBLS 12/07/2017
13 58/KH-UBND Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương ĐĐ HCM 10/07/2017
14 6225/UBND-SNV Công văn số 6225/UBND-SNV ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh v/v tạm dừng việc tuyển dụng người làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn 06/07/2017
15 6158/UBND-VP Công văn số 6158/UBND-VP ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số CNTT năm 2016. 05/07/2017
16 276/TB-UBND Thông báo số 276/TB-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tại Hội nghị công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 03/07/2017
17 3609/UBND-VP Công văn số 3609/UBND-VP ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nuớc trẻ em. 28/06/2017
18 5726/UBND-VP Công văn số 5726/UBND-VP ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh v/v Báo cáo tiến độ thực hiện việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC tháng 5/2017 23/06/2017
19 3187/UBND-VP Công văn số 3187/UBND-VP ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 19/06/2017
20 1562/QĐ-UBND Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Uyên, ngụ tại: số 2105 khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa khiếu nại Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 5344/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND thành phố Bà Rịa và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 4664/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa. 14/06/2017
Hiển thị 1 - 20 of 109 kết quả.
của 6