Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1535/QĐ-UBND Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh v/v Ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh BRVT. 09/06/2017
2 1520/QĐ-UBND Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 07/06/2017
3 4929/UBND-VP Công văn số 4929/UBND-VP ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công an 02/06/2017
4 15/CT-UBND Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh BR-VT. 26/05/2017
5 4118/UBND-SNV Công văn số 4118/UBND-SNV ngày 16/5/2017 v/v thống nhất tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 16/05/2017
6 3850/UBND-VP Công văn số 3850/UBND-VP ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 09/05/2017
7 3708/UBND-SNV Công văn số 3708/UBND-SNV ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương năm 2016. 05/05/2017
8 1174/QĐ-UBND Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực : Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/05/2017
9 3706/UBND-VP Công văn số 3706/UBND-VP ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 23-KL/TU ngày 18/04/2017 của Hội nghị lần thứ Bảy BCH Đảng bộ tỉnh khoá VI. 04/05/2017
10 37/KKH-UBND Kế hoạch số 37/KKH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai, thực hiện nội dung theo dõi thi hành pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/04/2017
11 3598/UBND-VP Công văn số 3598/UBND-VP ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh. 28/04/2017
12 1104/QĐ-UBND Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh v.v ban hành Chương trình của tỉnh BR-VT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. 27/04/2017
13 3485/UBND-VP Công văn số 3485/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. 26/04/2017
14 3477/UBND-V Công văn số 3477/UBND-VP ngày 26/4/2017 v/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách - pháp luật hành chính công. 26/04/2017
15 34/KH-UBND Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/4/2017 v/v triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017. 25/04/2017
16 131/BTĐKT-NVII Công văn số 131/BTĐKT-NVII ngày 24/4/2017 v/v khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017. 24/04/2017
17 948/QĐ-UBND Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch hoạt động phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh BR-VT năm 2017. 18/04/2017
18 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT Tỉnh BR-VT. 13/04/2017
19 919/QĐ-UBND Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBN tỉnh v/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Lừng - phường Phước Hưng, TP BR khiếu nại công văn số 1408/VP-UBND ngày 25/7/2014 của UBND thành phố Bà Rịa (lần 2). 13/04/2017
20 11/2017/QĐ-UBND Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v phân cấp, uỷ quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 82 kết quả.
của 5