Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 37/2018/QĐ-UBND Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v ban hành giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT. 28/12/2018
2 3836/QĐ-UBND Quyết định số 3836/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh BRVT. 28/12/2018
3 10361/UBND-VP Công văn số 10361/UBND-VP của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ ngày 21/9/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. 15/10/2018
4 10305/UBND-VP Công văn số 10305/UBND-VP của UBND tỉnh BRVT v/v triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử. 12/10/2018
5 24/2018/QĐ-UBND Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v bãi bỏ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025 16/08/2018
6 22/2018/QĐ-UBND Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09/08/2018
7 1994/QĐ-UBND Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình đã cấp giấy phép khai thác nước, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 26/07/2018
8 1997/QĐ-UBND Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBN tỉnh BRVT v/v phê duyệt lại giá đất của dự án Mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ và tuyến ống khí hoá lỏng của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần. 26/07/2018
9 1995/QĐ-UBND Quyết định số 1995/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn. 26/07/2018
10 1944/QĐ-UBND Quyết định số 1944/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nhà ở ven Sông Dinh tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25/07/2018
11 1950/QĐ-UBND Quyết định số 1950/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52 thành phố Bà Rịa. 25/07/2018
12 1879/QĐ-UBND Quyết định số 1879/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Phân pha đường dây dẫn đường dây 110KV 173 Bà Rịa - 171 Ngãi Giao, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23/07/2018
13 1895/QĐ-UBND Quyết định số 1895/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23/07/2018
14 1821/QĐ-UBND Quyết định số 1821/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17/07/2018
15 368/TB-UBND Thông báo số 368/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Trình tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh về việc thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 2018-2021. 17/07/2018
16 1800/QĐ-UBND Quyết định số 1800/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. 12/07/2018
17 1665/QĐ-UBND Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/06/2018
18 2812/QĐ-UBND Quyết định số 2812/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Bà Rịa. 26/06/2018
19 311/TB-UBND Thông báo số 311/TB-UBND của UBND tỉnh BRVT v/v Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh loại hình karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (Họp ngày 01/6/2018). 18/06/2018
20 5823/UBND-VP Công văn số 5823/UBND-VP của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản. 15/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 42 kết quả.
của 3