Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 610/UBND-VP Công văn số 610/UBND-VP ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2018-2023 07/03/2017
2 791/QĐ-UBND Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố Bà Rịa v/v Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 – 2020” 06/03/2017
3 30/KH-UBND Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020 06/03/2017
4 539/UBND-VP Công văn số 539/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT 01/03/2017
5 548/UBND-VP Công văn số 548/UBND-VP ngày 01/03/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh 01/03/2017
6 538/UBND-VP Công văn số 538/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT. 01/03/2017
7 501/UBND-VP Công văn số 501/UBND-VP ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Vân khiếu nại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa (lần 2 27/02/2017
8 502/UBND-VP Công văn số 502/UBND-VP ngày 27/02/2017 của UBND thành ph1ô Bà Rịa v/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Doãn khiếu nại Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa (lần 2). 27/02/2017
9 43/BC-UBND Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tháng 02 năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 21/02/2017
10 20/KH-UBND Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
11 21/KH-UBND Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
12 18/KH-UBND Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kiểm tra An toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
13 19/KH-UBND Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 21/02/2017
14 45/TB-UBND Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố (ngày 14/02/2017) 20/02/2017
15 665/QĐ-UBND Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Thành lập Hội đồng định giá để bán đấu giá tài sản là 595 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu của Trưởng Công an Thành phố Bà Rịa 20/02/2017
16 614/QĐ-UBND Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 17/02/2017
17 617/QĐ-UBND Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2017 17/02/2017
18 42/BC-UBND Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành ph1ô Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017) 17/02/2017
19 29/CT-UBND Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2017. 17/02/2017
20 43/TB-UBND Thông báo số 43/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp rà soát quy hoạch trụ sở khu phố, ấp trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 17/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 13.478 kết quả.
của 674