Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 222/BC-UBND Báo cáo số 222/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, giai đoạn 2016-2020 (Từ năm 2016 đến năm 2018) Từ ngày 16/11/2015 đến 15/4/2018) 19/06/2018
2 171/BC-UBND Báo cáo số 171/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 5, lũy kế 5 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2018 23/05/2018
3 2150/QĐ-UBND Quyết định số 2150/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa 15/05/2018
4 139/BC-UBND Báo cáo 139/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 4/2018 và công tác trọng tâm tháng 5/2018 27/04/2018
5 128/BC-UBND Báo cáo số 128/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ANQP tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. 23/04/2018
6 1114/UBND-VP Công văn số 1114/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v báo cáo sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm HS-MT; giảm thiểu TNGT và xây dựng tổ tự quản về ANTT tại các cơ sở trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2016-2020). 13/04/2018
7 70/BC-BTC Báo cáo số 70/BC-BTC của UBND thành phố Bà Rịa v/v tình hình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Tháng 4 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. 12/04/2018
8 75/BC-UBND Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v.v Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 19/03/2018
9 73/BC-UBND Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 16/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,an ninh-quốc phòng Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 16/03/2018
10 38/KH-UBND Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Triển khai công tác đăng ký và xét công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/03/2018
11 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND của UBND thành phố v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
12 59/BC-UBND Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Quý II năm 2018 02/03/2018
13 55/BC-UBND Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. 28/02/2018
14 396/QĐ-UBND Quyết định số 396/QĐ-UBND của UBND thành phố v/v Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 05/02/2018
15 27/KH-UBND Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Thành phố Bà RỊa v/v thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 06/12/2017
16 3812/UBND-VP Công văn số 3812/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017. 24/11/2017
17 5685/QĐ-UBND Quyết định số 5685/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa 24/11/2017
18 5686/QĐ-UBND Quyết định số 5686/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017-2021 24/11/2017
19 3912/UBND-VP Công văn số 3912/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017. 24/11/2017
20 5331/QĐ-UBND Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa 03/11/2017
Hiển thị 1 - 20 of 13.555 kết quả.
của 678