Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 60/BC-TNMT Báo cáo số 60/BC-TNMT ngày 06/5/2011 của Phòng TN&MT Về việc kiến nghị giải quyết đơn của bà Trương Kim Thạch, ông Trương Văn Sơn đề nghị xác nhận đất của gia tộc hioện là mương nước thuỷ lợi. 01/01/2013
2 16689 03-Giá Trị tăng thêm ( giá hiện hành ) 01/01/2013
3 1021/UBND-VP Công văn số 1021/UBND-VP ngày 17/6/2010 của UBND TX Bà Rịa V/v triển khai thực hiện Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 01/01/2013
4 1761/UBND-VP Công văn số 1761/UBND-VP ngày 19/10/2010 của Hội đồng BT,HT&TĐC thị xã Bà Rịa V/v trả lời đơn hộ ông Lê Văn Minh, phường Phước Trung; đối tượng giải tỏa thu hồi đất công trình Cảng Bà Rịa 1 và đường vào Cảng. 01/01/2013
5 16688 02-Giá Trị Sản Xuất ( giá cố định 1994 ) 01/01/2013
6 964/UBND-VP Công văn số 964/UBND-VP ngày 8/6/2010 của UBND thị xã Bà Rịa V/v báo cáo việc sử dụng biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị. 01/01/2013
7 1729/UBND-VP Công văn số 1729/UBND-VP ngày 13/10/2010 của UBND thị xã Bà Rịa V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện các chương trình Nghị quyết của Thị Đảng bộ quý IV năm 2010. 01/01/2013
8 16679 09-Số Hộ Phân Theo Phường Xã. 01/01/2013
9 16765 05-Hoạt Động Các Chương Trình Lồng Ghép Trung Tâm Y Tế 01/01/2013
10 1728/UBND-VP Công văn số 1728/UBND-VP ngày 13/10/2010 của UBND thị xã Bà Rịa V/v đôn đốc thực hiện xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương thời kỳ 2011-2015 và định hướng đến 2020 (lần 2). 01/01/2013
11 16678 08-Tỷ Lệ tăng chung , tỷ lệ tăng cơ học Phân Theo Phường Xã. 01/01/2013
12 16763 03-Cán Bộ Y Tế Của Trung Tâm Y Tế Thị Xã Bà Rịa 01/01/2013
13 1758/UBND-VP Công văn số 1758/UBND-VP ngày 19/10/2010 của Hội đồng BT,HT&TĐC thị xã Bà Rịa V/v trả lời đơn ông Nguyễn Tấn Sỹ, đối tượng giải tỏa công trình Cảng Bà Rịa 1 và Đường vào Cảng. 01/01/2013
14 16677 07-Tỷ Lệ Phát Triển Dân Số. 01/01/2013
15 16761 01-Cơ Sở Phòng Bệnh Và Chữa Bệnh 01/01/2013
16 11753 06-Giá Trị Sản Xuất phân theo khu vực(giá CĐ) 01/01/2013
17 16676 06-Tỷ Lệ Tăng Tự Nhiên Dân Số Phân Theo Phường Xã. 01/01/2013
18 16758 04-Số Lớp Học,Số Phòng,Giáo Viên,Học Sinh Phổ Thông Trung Học 01/01/2013
19 11747 12-Lao Động Đang Làm Việc Trong Các Ngành Kinh Tế. 01/01/2013
20 19179 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 đơn vị Phòng Văn Hóa Thông Tin. 01/01/2013
Hiển thị 1 - 20 of 12.812 kết quả.
của 641