Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 53/2013/QĐ-UBND Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v ban hành quy định thẩm quyền quả lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố. 26/12/2013
2 236/TB-UBND Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Bà Rịa về việc kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của thành phố Bà Rịa. 09/12/2013
3 8477/UBND-VP Công văn số 8477/UBND-VP ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v triển khai, thực hiện Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 03/12/2013
4 224/TB-UBND Nhu cầu tuyển dụng kèm theo thông báo số 224/TB-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Bà Rịa 22/11/2013
5 05/2013/QĐ-UBND Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 22/11/2013
6 13/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, san lấp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn thành phố Bà Rịa 02/10/2013
7 1651/UBND-VP Công văn số 1651/UBND-VP ngày 18/9/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v góp ý kiến dự thảo Quy trình Tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, dân nguyện trên địa bàn Thành phố Bà Rịa. 18/09/2013
8 168/KL-UBND Thông báo số 168/KL-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Dinh. 16/09/2013
9 167/TB-UBND Thông báo số 167/TB-UBND ngày 13/9/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Bá An. 13/09/2013
10 657/BC-PGDĐT Công văn số 657/BC-PGDĐT ngày 12/9/2013 của Phòng GD&ĐT thành phố Bà Rịa V/v điều tra nguyên nhân và vận động số học sinh chưa ra lớp đầu năm học 2013-2014. 12/09/2013
11 82-KH/TUBR Kế hoạch số 82-KH/TUBR ngày 06/9/2013 của Thành ủy Bà Rịa V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2013) và 14 năm "Ngày dân vận của cả nước". 06/09/2013
12 75-KH/TUBR Kế hoạch số 75-KH/TUBR ngày 21/8/2013 của Thành ủy Bà Rịa V/v thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XI) và kế hoạch hành động của Tỉnh ủy BR-VT về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 21/08/2013
13 72-KH/TUBR Kế hoạch số 72-KH/TUBR ngày 26/7/2013 của Thành ủy Bà Rịa V/v kiểm tra, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp". 26/07/2013
14 23/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND thành phố Bà Rịa Về phê duyệt phương án mở rộng đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn giảm nghèo từ nguồn ngân sách của Thành phố. 11/07/2013
15 09/2013/QĐ-UBND Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Bà Rịa của UBND thành phố Bà Rịa. 08/07/2013
16 586-CV/TXU Công văn số 586-CV/TXU ngày 17/6/2013 của Thành ủy Bà Rịa V/v thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2013 của Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn". 06/07/2013
17 61/BC-TTPTQĐ Báo cáo số 61/BC-TTPTQĐ ngày 19/6/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v xếp hồ sơ khiếu nại của hộ bà Lê Thị Hồng Thái, thuộc diện giải toả, thu hồi đất để thực hiện dự an HTKT khu tái định cư Bắc Hương lộ 10, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. 19/06/2013
18 586-CV/TXU Công văn số 586-CV/TXU ngày 17/6/2013 của Thành ủy Bà Rịa V/v thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2013 của Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn". 17/06/2013
19 97/TB-UBND Thông báo số 97/TB-UBND ngày 14/6/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2013. 14/06/2013
20 97/TB-UBND Thông báo số 97/TB-UBND ngày 14/6/2013 của UBND thành phố Bà Rịa V/v kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2013. 14/06/2013
Hiển thị 1 - 20 of 13.289 kết quả.
của 665