Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2702/UBND-VP Công văn số 2702/UBND-VP về việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 của UBND thành phố Bà Rịa. 24/12/2014
2 706/TB-UBND Thông báo số 706/TB-UBND về việc Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa năm 2014 của UBND thành phố Bà Rịa. 23/12/2014
3 707/TB-UBND Thông báo số 707/TB-UBND về việc danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính thành phố Bà Rịa năm 2014 của UBND thành phố Bà Rịa. 23/12/2014
4 695/TB-UBND Thông báo số 695/TB-UBND v/v Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở Long Phước tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa của UBND thành phố Bà Rịa. 15/12/2014
5 4173/QĐ-UBND Quyết định số 4173/QĐ-UBND v/v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của thành phố Bà Rịa. 10/12/2014
6 08/2014/QĐ-UBND Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa của UBND thành phố Bà Rịa. 08/12/2014
7 2528/UBND-VP Công văn 2528/UBND-VP v/v Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015. 08/12/2014
8 671/KL-UBND Kết luận số 671/KL-UBND v/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hải của UBND thành phố Bà Rịa. 08/12/2014
9 4135/QĐ-UBND Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 các công trình XDCB trên địa bàn thành phố do UBND thành phố quyết định đầu tư của UBND thành phố Bà Rịa. 08/12/2014
10 2507/UBND-VP Công văn số 2507/UBND-VP ngày 03/12/2014 của UBND thành phố v/v tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động. 03/12/2014
11 3998/QĐ-UBND Quyết định số 3998/QĐ-UBND v/v thu hồi bổ sung diện tích 1007,9m2 đất nông nghiệp là một phần diện tích thuộc thửa số 188, 189 (thửa cũ số 771) tờ bản đồ số 40 (tờ bản đồ cũ số 32), xã Hòa Long và chỉnh lý giảm diện tích giấy CNQSD đất số T 837154 UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 07/11/2014 mang tên bà Đào Thị Hường do bà Đào Thị Hường tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. 21/11/2014
12 3945/QĐ-UBND Quyết định số 3945/QĐ-UBND v/v điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao 91,9m2 đất ở tại khu tái định cư Công viên 30/4, phường Long Toàn thành phố Bà Rịa cho ông(bà) Trần Thanh Bình - Thái Thị Hoa Hường thuộc diện giao đất ở ngoài quy định do giải tỏa Công trình khu tái định cư công viên 30/4, phường Long Toàn. 14/11/2014
13 07/2014/QĐ-UBND Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế quản lý quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố Bà Rịa của UBND thành phố Bà Rịa. 14/11/2014
14 2320/UBND-VP Công văn số 2320/UBND-VP v/v Chấn chỉnh tình hình an toàn vệ sinh thực phâm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố của UBND thành phố Bà Rịa. 11/11/2014
15 1847/UBND-VP Công văn số 1847/UBND-VP về việc Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của UBND thành phố Bà Rịa. 18/09/2014
16 555/TB-UBND Thông báo số 555/TB-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Chung cư UDEC tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện của UBND thành phố Bà Rịa. 15/08/2014
17 556/TB-UBND Thông báo số 556/TB-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Nam Quốc lộ 51 phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài triển khai thực hiện của UBND thành phố Bà Rịa. 15/08/2014
18 557/TB-UBND Thông báo số 557/TB-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Long Phước tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần dịch vụ Xây lắp Hạ tầng triển khai thực hiện của UBND thành phố Bà Rịa. 15/08/2014
19 558/TB-UBND Thông báo số 558/TB-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp cao ốc, văn phòng cho thuê và chung tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng - Kho bãi Khang Hưng triển khai thực hiện của UBND thành phố Bà Rịa. 15/08/2014
20 3114/QĐ-UBND Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 11/08/2014
Hiển thị 1 - 20 of 13.330 kết quả.
của 667