Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2686/UBND-VP Công văn số 2686/UBND-VP v/v Chủ trương nội dung hoán đổi đất để lập thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Đội Trật tự đô thị thành phố tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa. 15/12/2015
2 3775/QĐ-UBND Quyết định số 3775/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Ban Quảng lý chợ Bà Rịa. 14/12/2015
3 3809/QĐ-UBND Quyết định số 3809/QĐ-UBND v/v phê duyệt giá trị thanh lý tài sản tồn đọng (thiết bị, dụng cụ quản lý) không đưa vào cổ phần hóa của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa 14/12/2015
4 2685/UBND-VP Công văn số 2685/UBND-VP v/v điều chỉnh thời gian tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/12/2015
5 2683/UBND-VP Công văn số 2683/UBND-VP v/v Cho chủ trương áp dụng giá khảo sát đất ở KV1-VT1; KV2-VT1 thuộc công trình đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2 đoạn qua xã Hòa Long để tính bồi thường hỗ trợ đất ở cho KV1-VT1 đoạn qua xã Tân Hưng và KV2-VT1 đoạn qua xã Long Phước. 14/12/2015
6 3770/QD9-UBND Quyết định số 3770/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội đồng xét duyệt, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015 12/12/2015
7 1128/TB-UBND Thông báo số 1128/TB-UBND v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp rà soát thủ tục, hồ sơ công nhận xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 10/12/2015
8 2643/UBND-VP Công văn số 2643/UBND-VP v/v Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/12/2015
9 2625/UBND-VP Công văn số 2625/UBND-VP v/v/ triển khai thực hiện Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh. 08/12/2015
10 2624/UBND-VP Công văn số 2624/UBND-VP v/v Thực hiện báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng năm 2016. 08/12/2015
11 2626/UBND-VP Công văn số 2626/UBND-VP v/v triển khai và báo cáo tiến độ điều tra rà soát hộ nghèo năm 2015. 08/12/2015
12 2623/UBND-VP Công văn số 2623/UBND-VP v/v Triển khai thực Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08/12/2015
13 2593/UBND-VP Công văn số 2593/UBND-VP v/v Triển khai chế độ mới ban hành trong tháng 11 năm 2015 07/12/2015
14 2546/UBND-VP Công văn số 2546/UBND-VP v/v Hướng dẫn báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2015. 02/12/2015
15 107-CV/TUBR Công văn số 107-CV/TUBR ngày 24/11/2015 của Thành ủy Bà Rịa về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 01/12/2015
16 3669/QĐ-UBND Quyết định số 3669/QĐ-UBND v/v Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Tuấn Bình 30/11/2015
17 2328/UBND-NV Công văn 2328/UBND-NV v/v Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016. 12/11/2015
18 2548/QĐ-UBND Quyết định 2548/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 21/10/2015
19 968/KL-UBND Thông báo 968/KL-UBND v/v kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Kim Dinh, ông Võ Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Dinh, ông Lê Đức Chanh - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Dinh. 06/10/2015
20 845/KL-UBND Kết luận số 845/KL-UBND ngày 13/8/2015 về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND phường Long Hương. 13/08/2015
Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2