Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4030/UBND-NV Công văn số 4030/UBND-NV ngày 28/12/2016 v/v kê khai tài sản, thu nhập (KKTS,TN) năm 201 28/12/2016
2 175/KH-UBND Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/12/2016 v/v Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016 26/12/2016
3 407/BC-UBND Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Bà Rịa v.v Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 19/12/2016
4 3717/UBND-NV Công văn số 3717/UBND-NV ngày 02/12/2016 Về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 02/12/2016
5 3420/UBND-VP Công văn số 3420/UBND-VP v/v triển khai chế độ mới ban hành trong tháng 10 năm 2016 14/11/2016
6 10268/UBND-VP (10269/UBND-VP) Công văn số 10268/UBND-VP (10269) ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh v/v thực hiện thí điểm việc xác định giá trị và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng trên địa bàn Tỉnh. 22/10/2016
7 2916/UBND-VP Công văn số 2916/UBND-VP v/v triển khai chế độ mới ban hành trong tháng tháng 9 năm 2016 05/10/2016
8 3925/QĐ-UBND Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 v/v Về việc công bố mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2) 27/09/2016
9 2702/UBND-VP Công văn số 2702/UBND-VP ngày 19/9/2016 v/v Triển khai chế độ mới ban hành trong tháng tháng 8 năm 2016 19/09/2016
10 540/KL-UBND kết luận số 540/KL-UBND ngày 14/9/2016 v/v nội dung tố cáo đối với ông Bùi Anh Quang – Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên. 14/09/2016
11 539/KL-UBND kết luận số 539/KL-UBND ngày 14/9/2016 v/v nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đức Tiến – PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bà Rịa. 14/09/2016
12 298/BC-UBND Báo cáo 298/BC-UBND ngày 13/9/2016 v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng 8 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2016 13/09/2016
13 299/BC-UBND Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 13/9/2016 v/v Ứơc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 13/09/2016
14 3725/QĐ-UBND Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 v/v thu hồi 900,0m2 đất tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa của ông(bà) Đặng Văn Dinh để đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa 12/09/2016
15 3162/QĐ-UBND Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 Về việc phê duyệt điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 17/08/2016
16 3160/QĐ-UBND Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 Về việc bổ sung danh mục công trình và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2016 các công trình XDCB trên địa bàn thành phố do UBND thành phố quyết định đầu tư. 16/08/2016
17 426/KL-UBND Kết luận số 426/KL-UBND ngày 15/8/2015 v/v kết luận nội dung đối với ông Trần Mạnh Toàn 15/08/2016
18 2202/UBND-VP Công văn số 2202/UBND-VP ngày 04/8/2016 v/v Triển khai chế độ mới ban hành trong tháng tháng 7 năm 2016 04/08/2016
19 2818/QĐ-UBND Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 v/v phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2016-2021 02/08/2016
20 02/2016/QĐ-UBND Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của v/v Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa 22/07/2016
Hiển thị 1 - 20 of 80 kết quả.
của 4