Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1767/QĐ-UBND Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố v/v Tthu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
2 1768/QĐ-UBND Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
3 1765/QĐ-UBND Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v.v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
4 1766/QĐ-UBND Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
5 111/BC-UBND Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 18/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc Hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 18/04/2017
6 107/BC-UBND Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác giải quyết đơn thư Tháng 4 năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa (tính đến ngày 15/4/2017) 14/04/2017
7 106/BC-UBND Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) 14/04/2017
8 1642/QĐ-UBND Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 14/04/2017
9 103/BC-UBND Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 13/04/2017
10 1522/QĐ-UBND Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBN thành phố Bà Rịa v/v Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 05/04/2017
11 95/BC-UBND Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017 04/04/2017
12 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc Ban hành Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017 cho các đơn vị áp dụng duy trì, mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thành phố 22/03/2017
13 135/TB-UBND Thông báo số 135/TB-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QPAN 2 tháng đầu năm và phương hướng tháng 3/2017 22/03/2017
14 610/UBND-VP Công văn số 610/UBND-VP ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2018-2023 07/03/2017
15 791/QĐ-UBND Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố Bà Rịa v/v Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 – 2020” 06/03/2017
16 30/KH-UBND Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 - 2020 06/03/2017
17 539/UBND-VP Công văn số 539/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT 01/03/2017
18 548/UBND-VP Công văn số 548/UBND-VP ngày 01/03/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh 01/03/2017
19 538/UBND-VP Công văn số 538/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh BR-VT. 01/03/2017
20 501/UBND-VP Công văn số 501/UBND-VP ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Vân khiếu nại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa (lần 2 27/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3