Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2080/QĐ-UBND Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 12/05/2017
2 1892/QĐ-UBND Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa năm 2017. 05/05/2017
3 1891/QĐ-UBND Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017 05/05/2017
4 436/TB-UBND Thông báo số 436/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa V/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giải quyết khiếu nại 28/04/2017
5 437/TB-UBND Thông báo số 437/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng Trụ sở Công an phường Long Toàn và giải quyết một số nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (ngày 25/4/2017) 28/04/2017
6 1767/QĐ-UBND Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố v/v Tthu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
7 1768/QĐ-UBND Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
8 1765/QĐ-UBND Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v.v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
9 1766/QĐ-UBND Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa 21/04/2017
10 111/BC-UBND Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 18/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc Hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 18/04/2017
11 107/BC-UBND Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác giải quyết đơn thư Tháng 4 năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa (tính đến ngày 15/4/2017) 14/04/2017
12 106/BC-UBND Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ 10/4/2017 đến ngày 14/4/2017) 14/04/2017
13 1642/QĐ-UBND Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 14/04/2017
14 103/BC-UBND Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 13/04/2017
15 1522/QĐ-UBND Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBN thành phố Bà Rịa v/v Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa 05/04/2017
16 95/BC-UBND Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 04/4/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017 04/04/2017
17 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa Về việc Ban hành Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017 cho các đơn vị áp dụng duy trì, mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thành phố 22/03/2017
18 135/TB-UBND Thông báo số 135/TB-UBND ngày 22/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QPAN 2 tháng đầu năm và phương hướng tháng 3/2017 22/03/2017
19 610/UBND-VP Công văn số 610/UBND-VP ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Bà Rịa, nhiệm kỳ 2018-2023 07/03/2017
20 791/QĐ-UBND Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND Thành phố Bà Rịa v/v Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016 – 2020” 06/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 61 kết quả.
của 4