Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 27/KH-UBND Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Thành phố Bà RỊa v/v thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 06/12/2017
2 3812/UBND-VP Công văn số 3812/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017. 24/11/2017
3 5685/QĐ-UBND Quyết định số 5685/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa 24/11/2017
4 5686/QĐ-UBND Quyết định số 5686/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017-2021 24/11/2017
5 3912/UBND-VP Công văn số 3912/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017. 24/11/2017
6 5331/QĐ-UBND Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Bà Rịa 03/11/2017
7 09/HĐTĐKT Công văn số 09/HĐTĐKT ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Phân công Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phụ trách các cum, khối và Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua năm 2017. 03/11/2017
8 2992/UBND-VP Công văn số 2992/UBND-VP ngày 22/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v chuẩn bị báo cáo để làm việc với HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 22/09/2017
9 298/BC-UBND Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 12/09/2017
10 558/TB-UBND Thông báo số 558/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tài tại cuộc họp giải quyết khiếu nại ngày 08/8/2017. 14/08/2017
11 551/TB-UBND Thông báo số 551/TB-UBND ngày 10/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hoàng tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sai phạm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố theo Kết luận số 78/KL-TTr ngày 19/5/2017 của Thanh tra Tỉnh. 10/08/2017
12 542/TB-UBND Thông báo số 542/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác ngầm hóa cáp viễn thông trên tuyến đường Hương lộ 10. 02/08/2017
13 541/TB-UBND Thông báo số 541/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận của Ông Trần Vinh Quang- Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020. 02/08/2017
14 240/BC-UBND Báo cáo só 240/BC-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu của tháng 8 năm 2017 28/07/2017
15 238/BC-UBND Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 26/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v về việc thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hữu Nghiệp ngụ tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 26/07/2017
16 236/BC-UBND Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 24/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tổng kết thi hành Luật Thanh tra (từ ngày 01/7/2011 đến 30/6/2017) 24/07/2017
17 234/BC-UBND Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 21/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v :Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2017)Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa 21/07/2017
18 230/BC-UBND Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống tội phạm mua bán người 06 tháng đầu năm 2017 (Từ 16/11/2016 - 15/5/2017) 18/07/2017
19 228/BC-UBND Báo cáo 228/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư quý II năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 14/07/2017
20 227/BC-UBND Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017) 14/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 99 kết quả.
của 5