Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1612/TB-UBND Thộng báo số 1612/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố Bà Rịa ngày 13/11/2018 26/11/2018
2 1610/TB-UBND Thông báo số 1610/TB-UBND của UBND thành phố v/v Kết luận của Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp ngày 08/11/2018. 23/11/2018
3 5682/UBND-VP Công văn số 5682/UBND-VP của UBND thành phố Bà Rịa v/v chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 9 có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Bà Rịa. 23/11/2018
4 413/BC-UBND Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 10 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018 31/10/2018
5 400/BC-UBND Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Bà Rịa về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10, lũy kế 10 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2018 31/10/2018
6 1023/KL-UBND Kết luận số 1023/KL-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v thanh tra về việc thanh tra hoạt động công khai minh bạch về tài chính và các lĩnh vực liên quan đến tài chính của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng trong năm 2016 và 2017. 16/08/2018
7 1003/TB-UBND Thông báo số 1003/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng và ông Trương Tất Thắng- Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng. 15/08/2018
8 287/BC-UBND Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
9 943/TB-UBND Thông báo số 943/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết hoạt động Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 25/07/2018
10 3308/QĐ-UBND Quyết định số 3308/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017. 23/07/2018
11 937/TB-UBND Thông báo số 937/TB-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kết luận của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng các công trình trên địa bàn thành phố 20/07/2018
12 3076/QĐ-UBND Quyết định số 3076/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 13/07/2018
13 2424/UBND-NV Công văn số 2424/UBND-NV của UBND thành phố Bà Rịa v/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến. 04/07/2018
14 222/BC-UBND Báo cáo số 222/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nhiệm kỳ 2015- 2020 về phòng chống, làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, giai đoạn 2016-2020 (Từ năm 2016 đến năm 2018) Từ ngày 16/11/2015 đến 15/4/2018) 19/06/2018
15 2517/QĐ-UBND Quyết định số 2517/QĐ-UBND của UBND thành phố v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 06/06/2018
16 171/BC-UBND Báo cáo số 171/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng tháng 5, lũy kế 5 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2018 23/05/2018
17 117/KH-UBND Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 17/05/2018
18 2150/QĐ-UBND Quyết định số 2150/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa 15/05/2018
19 139/BC-UBND Báo cáo 139/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Bà Rịa tháng 4/2018 và công tác trọng tâm tháng 5/2018 27/04/2018
20 128/BC-UBND Báo cáo số 128/BC-UBND của UBND thành phố Bà Rịa v/v Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ANQP tháng 4, lũy kế 4 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. 23/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 31 kết quả.
của 2