Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3889/QĐ-UBND Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Bà Rịa 28/05/2019
2 2177/UBND-VP Công văn số 2177/UBND-VP ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Kiến nghị đầu tư lưới điện Trung, hạ thế, trạm biến áp tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài. 04/04/2019
3 2173/UBND-NV Công văn số 2173/UBND-NV ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ý kiến về việc Toà giám mục thông báo thuyên chuyển Linh mục. 04/04/2019
4 2172/UBND-NV Công văn số 2172/UBND-NV ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ý kiến về các chủng sinh được Tòa Giám mục Giáo phận Bà Rịa thông báo phong phẩm Linh mục. 04/04/2019
5 83/KH-UBND Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tháng 4 năm 2019 04/04/2019
6 82/KH-UBND Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Hưởng ứng ngày khí tượng thế giới năm 2019 04/04/2019
7 81/TTr-UBND Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Đề nghị phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích địa đạo Long Phước, thành phố Bà Rịa 04/04/2019
8 146/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa. 18/02/2019
9 10/KH-UBND Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng- an ninh Quý I/2019 21/01/2019
Hiển thị 9 kết quả
của 1