Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2/VP Công văn số 2/VP ngày 03/1/2019 v/v lấy ý kiến tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. 04/01/2019
2 256/KH-PCTT Kế hoạch số 256/KH-PCTT của BCH PCTT&TKCN v/v chỉ đạo, điều hành sẵn sàng ứng phó với bão số 9, năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 23/11/2018
3 151-KH/TUBR Kế hoạch số 151-KH/TUBR của Thành ủy Bà Rịa v/v phát động phong trào `đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh`. 31/05/2018
4 Test 1 Test 1 16/03/2018
5 test 2 test 2 16/03/2018
6 13/TB-VP Thông báo số 13/TB-VP ngày 30/01/2018 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa 30/01/2018
7 453/TB-VP Thông báo số 453/TB-VP v/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa. 04/12/2017
8 598-CV/TUBR Công văn số 598-CV/TUBR ngày 14/6/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v đề nghị báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. 14/06/2017
9 573-CV/TUBR Công văn số 573-CV/TUBR ngày 16/5/2017 v/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung. 16/05/2017
10 07-QĐ/TUBR Quy định số 07-QĐ/TUBR ngày 25/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v v/v chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ. 25/04/2017
11 552-CV/TUBR Công văn số 552-CV/TUBR ngày 20/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v quản lý, giám sát và xử lý cơ sở giáo dục tư nhân để xảy ra bạo hành trẻ em. 20/04/2017
12 77-KHK/TUBR Kế hoạch số 77-KHK/TUBR ngày 13/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hoá trong nội bộ. 13/04/2017
13 36/VP Công văn số 36/VP v/v xây dựng, hoàn chỉnh bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng ban. 21/03/2017
14 502-CV/TUBR Công văn số 502-CV/TUBR ngày 15/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v tổ chức cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 15/03/2017
15 72-KH/TUBR Kế hoạch số 72-KH/TUBR ngày 03/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP BR. 03/03/2017
16 475-CV/TUBR Công văn số 475-CV/TUBR ngày 27/02/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận 01-KL/BTCTW 27/02/2017
17 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) Quyết định số 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) ngày 06/02/2017 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 06/02/2017
18 458-CV/TUBR Công văn số 458-CV/TUBR ngày 02/02/2017 v/v tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn TP BR nhiệm kỳ 2018 - 2023. 02/02/2017
19 449-CV/TUBR Công văn 449-CV/TUBR v/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 13/01/2017
20 86/BC-CNVPĐK Báo cáo số 86/BC-CNVPĐK v.v công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tháng 12. 11/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 66 kết quả.
của 4