Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 552-CV/TUBR Công văn số 552-CV/TUBR ngày 20/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v quản lý, giám sát và xử lý cơ sở giáo dục tư nhân để xảy ra bạo hành trẻ em. 20/04/2017
2 77-KHK/TUBR Kế hoạch số 77-KHK/TUBR ngày 13/4/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hoá trong nội bộ. 13/04/2017
3 36/VP Công văn số 36/VP v/v xây dựng, hoàn chỉnh bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng ban. 21/03/2017
4 502-CV/TUBR Công văn số 502-CV/TUBR ngày 15/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v tổ chức cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 15/03/2017
5 72-KH/TUBR Kế hoạch số 72-KH/TUBR ngày 03/3/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP BR. 03/03/2017
6 475-CV/TUBR Công văn số 475-CV/TUBR ngày 27/02/2017 của Thành ủy Bà Rịa v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận 01-KL/BTCTW 27/02/2017
7 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) Quyết định số 519/QĐ-UBND (519/QĐ-BĐD) ngày 06/02/2017 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 06/02/2017
8 458-CV/TUBR Công văn số 458-CV/TUBR ngày 02/02/2017 v/v tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn TP BR nhiệm kỳ 2018 - 2023. 02/02/2017
9 449-CV/TUBR Công văn 449-CV/TUBR v/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 13/01/2017
10 86/BC-CNVPĐK Báo cáo số 86/BC-CNVPĐK v.v công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính tháng 12. 11/01/2017
11 10-HD/TUBR Hướng dẫn số 10-HD/TUBR ngày 06/01/2017 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 06/01/2017
12 61-KL/TUBR Kết luận số 61-KL/TUBR ngày 22/12/2016 của Thành ủy Bà Rịa v/v Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP BR, khoá V (mở rộng). 22/12/2016
13 404-CV/TUBR Công văn số 404-CV/TUBR ngày 28/11/2016 v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 28/11/2016
14 62-KH/TUBR Kế hoạch số 62-KH/TUBR ngày 18/11/2016 v/v thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 18/11/2016
15 296/PNV-ĐTBD Công văn số 296/PNV-ĐTBD v/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017. 31/10/2016
16 54-KH/TUBR Kế hoạch số 54-KH/TUBR ngày 22/9/2016 v/v thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, kế hoạch số 36-KH/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 31/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 22/09/2016
17 109-CV/BTG Công văn số 109-CV/BTG ngày 06/9/2016 v/v đề nghị báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 83-KH/TUBR ngày 26/9/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ. 06/09/2016
18 51-KH/TUBR kế hoạch so61 51-KH/TUBR ngày 15/8/2016 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI ( 2015 -2020). 15/08/2016
19 50-KH/TUBR Kế hoạch số 50-KH/TUBR ngày 09/8/2016 v/v tổ chức tổng kết Nam dân vận khéo và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2016 gắn với các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016), 17 năm Ngày Dân vận của cả nước. 09/08/2016
20 48-KH/TUBR Kế hoạch số 48-KH/TUBR ngày 03/8/2016 v/v tự kiểm tra sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch số 87-KH/TUBR ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 03/08/2016
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3