Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 135/BC-TĐKT Công văn số 135/BC-TĐKT về việc rà soát thực hiện chỉ tiêu KT-XH và AN-QP 09 tháng phục vụ công tác xét thi đua thành phố Bà Rịa với các huyện, thành phố trong tỉnh năm 2014. 15/10/2014
2 2471/STC-HCVX Công văn số 2471/STC-HCVX về việc triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 08 - 09 /2014 của Sở Tài chính BRVT. 22/09/2014
3 355-TB/TUBR Thông báo số 355-TB/TUBR v/v kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa X) của Thành ủy Bà Rịa. 22/09/2014
4 356-TB/TUBR Thông báo số 356-TB/TUBR v/v kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) của Thành ủy đối với Đảng ủy phường Long Toàn của Thành ủy Bà Rịa. 22/09/2014
5 357-TB/TUBR Thông báo số 357-TB/TUBR v/v kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) của Thành ủy đối với Đảng ủy phường Phước Nguyên.. 22/09/2014
6 358-TB/TUBR Thông báo số 358-TB/TUBR v/v kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) của Thành ủy đối với Chi bộ Công ty CP DV Đô thị. 22/09/2014
7 59-CV/BTG Công văn số 59-CV/BTG về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và sơ kế 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TXU ngày 21/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa. 19/09/2014
8 58-CV/BTG Công văn số 58-CV/BTG về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" 19/09/2014
9 897-CV/TUBR Công văn số 897-CV/TUBR về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết năm Dân vận khéo - 2014 và 05 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của Thành ủy Bà Rịa. 03/09/2014
10 888-CV/TUBR Công văn số 888-CV/TUBR về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành ủy BR. 18/08/2014
11 870-CV/TUBR Công văn số 870-CV/TUBR về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 21/07/2014
12 87/BC.QLĐT Công văn số 87/BC.QLĐT ngày 13/6/2014 của Phòng Quản lý đô thị TPBR về việc giải trình ý kiến dự án khu nhà ở Barimex chưa đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt và điện sinh hoạt yếu của cử tri Vũ Đức Thịnh, ngụ tại tổ 4, KP 2, phường Long Tâm, TP BR. 13/06/2014
13 56/TB-HĐXT Thông báo số 56/TB-HĐXT ngày 06/5/2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014 v/v Nộp bảng xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội. 06/05/2014
14 06/BC-KTXH Báo cáo số 06/BC-KTXH ngày 28/4/2014 của Ban Kinh tế XH HĐND thành phố Bà Rịa v/v kết quả giám sát đối với việc triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2014. 28/04/2014
15 98-KH/TUBR Kế hoạch số 98-KH/TUBR ngày 14/4/2014 của Thành ủy Bà Rịa v/v triển khai thực hiện Kết luận 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị. 14/04/2014
16 700-CV/TUBR Công văn số 700-CV/TUBR ngày 03/12/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. 03/12/2013
17 89-KH/TUBR Kế hoạch số 89-KH/TUBR ngày 14/11/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 14/11/2013
18 83-KH/TUBR Kế hoạch số 83-KH/TUBR ngày 26/9/2013 v/v thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 23/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý phòng ngừa, phát hiện và xử lý thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc hại trên địa bàn tỉnh. 26/09/2013
Hiển thị 18 kết quả
của 1