Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1907/STP-QLVB Công văn số 1907/STP-QLVB v/v triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/07/2019
2 1906/STP-QLVB Công văn 1906/STP-QLVB của Sở Tư pháp v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 30/07/2019
3 1054/SKHĐT-TH Công văn số 1054/SKHĐT-TH ngày 30/5/2019 về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khóa IX 12/06/2019
4 289/SKHĐT-TH Công văn số 289/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và đâu tư v/v đánh giá bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 28/02/2019
5 396/SXD-QLN Công văn số 396/SXD-QLN ngày 20/02/2019 v/v tiếp tục triển khai hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh. 20/02/2019
6 466/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 466/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/02/2019 v/v đăng ký như cầu khám sàng lọc cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 19/02/2019
7 375/TB-SNV Thông báo số 375/TB-SNV của Sở Nội vụ v/v kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018. 19/11/2018
8 2339/SYT-NVY Công văn số 2339/SYT-NVY của Sở Y tế v/v tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng ngày 10/9/2018. 28/08/2018
9 791/STTTT-TTBCXB Công văn số 791/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông v/v tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được QH khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. 24/07/2018
10 05-TB/TCT.BCĐ Thông báo số 05-TB/TCT.BCĐ của Tổ công tác số 01 v/v kết quả kiểm tra việc thực hiện Pháp lậnh số 34/007/PL-UBTVQH11 tại phường Long Toàn, TP BR. 10/07/2018
11 146/BTĐKT-NVII Công văn số 146/BTĐKT-NVII của tỉnh BRVT V/V hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018 18/04/2018
12 36/SKHCN-TĐC Công văn số 36/SKHCN-TĐC v/v triển khai Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ KH&CN về danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 18/01/2018
13 126/SCT-QLNL Công văn số 126/SCT-QLNL v/v thực hiện quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. 17/01/2018
14 90/SNN-CV Công văn số 90/SNN-CV v/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 10/01/2018
15 127/QĐ-BCH Quyết định số 127/QĐ-BCH của Ban chi huy PCTT&TKCN tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/11/2017
16 1132/STTTT-TTBCXB Công văn số 1132/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông v/v Thông báo ngừng hoạt động của phóng viên thường trú Cơ quan đại diện Tạp chí môi trường đô thị Việt Nam 24/10/2017
17 114/QĐ-BCĐ Quyết định số 114/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo PKND v/v ban hành Quy chế kiểm tra công tác PKND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16/10/2017
18 113/QĐ-BCĐ Quyết định số 113/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo PKND v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PKND tỉnh. 16/10/2017
19 109/BC Công văn số 109/BCĐ của BCĐ PC tội phạm, TNXH, XDPT TDBVANTQ v/v Hướng dẫn tăng cường truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2017 và các năn thiếp theo tỉnh BRVT. 03/10/2017
20 984/STTTT-TTBCXD Công văn sô 984/STTTT-TTBCXD ngày 15/9/2017 v/v tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. 15/09/2017
Hiển thị 1 - 20 of 426 kết quả.
của 22