Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 160/STNMT-CCQLĐ Công văn số 160/STNMT-CCQLĐĐ v/v góp ý Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh BR-VT (lần 2). 30/12/2015
2 4628/STC-QLNS Công văn số 4628/STC-QLNS ngày 29/12/2016 v/v triển khai Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017. 29/12/2015
3 83/ĐTTr Công văn số 83/ĐTTr v/v Đề nghị nhắc nhở CBCC thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, giờ giấc làm việc. 29/12/2015
4 3497/LĐTBXH-BTXH Công văn số 3497/LĐTBXH-BTXH v/v rà soát, báo cáo tình hình nhân sự và nhu cầu trang bị máy vi tính cho cán bộ giảm nghèo cấp xã. 22/12/2015
5 2395/SKHĐT-TH Công văn số 2395/SKHĐT-TH v/v góp ý dự thảo hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh và TP. 22/12/2015
6 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/NQ-HĐND v/v phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2016. 11/12/2015
7 40/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh BRVT. 11/12/2015
8 38/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND v/v phê chuẩn mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh BRVT. 11/12/2015
9 39/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND v/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh BRVT. 11/12/2015
10 49/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND v/v chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh BRVT năm 2016. 11/12/2015
11 28/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND v/v phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh BRVT. 11/12/2015
12 48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND v/v chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh BRVT năm 2016. 11/12/2015
13 36/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND v/v phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh BRVT. 11/12/2015
14 34/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND v/v thông qua diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 11/12/2015
15 46/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 46/2015/NQ-HĐND v/v phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016. 11/12/2015
16 37/NQ-HĐND Nghị quyết số 37/NQ-HĐND v/v phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho quỹ phát triển đất tỉnh BRVT. 11/12/2015
17 30/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016. 11/12/2015
18 32/NQ-HĐND Nghị quyết số 32/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 11/12/2015
19 31/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND v/v phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2016. 11/12/2015
20 33/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/2015/HĐND v/v thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 11/12/2015
Hiển thị 1 - 20 of 66 kết quả.
của 4