Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3838/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 3838/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/12/2017 v/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/4/2016. 30/12/2016
2 3854/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 3854/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/12/2016 v/v báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đối với một số loại vật nuôi, cây trồng để chuẩn bị các nội dung xây dựng Nghị định chính sách bảo hiểm nông nghiệp. 30/12/2016
3 1610/TTr-NV5 Công văn số 1610/TTr-NV5 ngày 28/12/2016 v/v thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về : tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và minh bạch tài sản, thu nhập. 28/12/2016
4 891/SNgV-VP Công văn số 891/SNgV-VP ngày 28/12/2016 v.v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016. 28/12/2016
5 2951/SKHĐT-TH Công văn số 2951/SKHĐT-TH ngày 22/12/2016 v/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW. 22/12/2016
6 2699/SCT-KTATMT Công văn số 2699/SCT-KTATMT ngày 21/12/2016 v/v Đề nghị tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh. 21/12/2016
7 110/KH-BCĐCTGĐ Kế hoạch số 110/KH-BCĐCTGĐ ngày 21/12/2016 v/v hoạt động BCĐ công tác gia đình tỉnh BR-VT năm 2017. 21/12/2016
8 3761/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 3761/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/12/2016 v/v tổ chức tết cho các đối tượng BTXH và tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn trong các ngày lễ, tết. 20/12/2016
9 3934/SYT-NVY Công văn số 3934/SYT-NVY ngày 19/12/2016 v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm. 19/12/2016
10 127/TB-MTTQ-BTT Thông bào saố 127/TB-MTTQ-BTT ngày 16/12/2016 v/v kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo và quy trình điều tra, rà soát hộ thoát nghèo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2016. 16/12/2016
11 161/BCĐCTGĐ Báo cáo số 161/BCĐCTGĐ ngày 16/12/2016 v/v kết quả hoạt động công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2016. 16/12/2016
12 1014/BDT-CSDT Công văn số 1014/BDT-CSDT ngày 16/12/2016 v/v rà soát, báo cáo các lễ hội truyền thống của đồng bàp dân tộc thiểu số tại địa phương. 16/12/2016
13 3376/SXD-QLN Công văn số 3376/SXD-QLN ngày 15/12/2016 v/v đề nghị rà soát thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở để triển khai đề án hỗ trợ nhà ở giai đoạn năm 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 15/12/2016
14 1396/BHXH-VP Công văn số 1396/BHXH-VP ngày 14/12/2016 v/v lắp đặt pano tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. 14/12/2016
15 105/KH-BTC Kế hoạch số 105/KH-BTC ngày 06/12/2016 v/v tổ chức Chương trình Nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân tỉnh BR-VT năm 2017. 06/12/2016
16 14-KL/TU Kết luận số 14-KL/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy v/v hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI 05/12/2016
17 459/ATTP-TTTT Công văn số 459/ATTP-TTTT ngày 02/12/2016 v/v cảnh báo mối nguy hại và tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP tại các chợ. 02/12/2016
18 530/HĐND-VP Công văn số 530/HĐND-VP ngày 28/11/2016 v/v tăng cường trách nhiệm giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri. 28/11/2016
19 1965/SVHTTDL-NVVH Công văn số 1965/SVHTTDL-NVVH ngày 24/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh v/v chuẩn bị địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017. 24/11/2016
20 122/KH-BCĐ Kế hoạch số 122/KH-BCĐ ngày 21/11/2016 v/v thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2017. 21/11/2016
Hiển thị 1 - 20 of 177 kết quả.
của 9